Pinterest
Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Skolkorgen

Att ta ansvar under grupparbeten