Emelie M

Emelie M

www.youtube.com/user/xemeex
Sweden / Interests: Animals, Art, Science, History, Visual Kei, K-pop, C-pop, Japanese & Chinese Dramas, Japanese-, Vintage- & Antique fashion.
Emelie M
More ideas from Emelie
Ma ke

Ma ke

Với Sát Thiên Mạch, đừng bàn chuyện đúng hay sai, “Sát tỷ tỷ” chỉ làm việc theo ý mình. Dù tự phụ, bốc đồng, nhưng với điều mình muốn bảo vệ thì Sát Thiên Mạch sẵn sàng dốc hết tâm sức, không tiếc đối địch với cả thiên hạ.   tu vi: http://boi.vn/tu-vi-2015/ xem boi: http://boi.vn/ 12 cung hoang dao: http://boi.vn/12-cung-hoang-dao/ tu vi hang ngay: http://boi.vn/tu-vi-hang-ngay/

Với Sát Thiên Mạch, đừng bàn chuyện đúng hay sai, “Sát tỷ tỷ” chỉ làm việc theo ý mình. Dù tự phụ, bốc đồng, nhưng với điều mình muốn bảo vệ thì Sát Thiên Mạch sẵn sàng dốc hết tâm sức, không tiếc đối địch với cả thiên hạ. tu vi: http://boi.vn/tu-vi-2015/ xem boi: http://boi.vn/ 12 cung hoang dao: http://boi.vn/12-cung-hoang-dao/ tu vi hang ngay: http://boi.vn/tu-vi-hang-ngay/

Fan thích thú khi Sát Thiên Mạch gặp Hoa Thiên Cốt

Fan thích thú khi Sát Thiên Mạch gặp Hoa Thiên Cốt

Sha Qian Mo in a white robe.

Sha Qian Mo in a white robe.

sha qian mo

sha qian mo

Handsome Boys, Drama Movies, Lee Soo, Dramas, Movie Posters

Sha Qian Mo tells Hua Qian Gu to take care of her health and gives her beauty products.

Sha Qian Mo tells Hua Qian Gu to take care of her health and gives her beauty products.

The Demon Lord paying Hua Qian Gu a visit at Chang Liu.

The Demon Lord paying Hua Qian Gu a visit at Chang Liu.

Such fire in his eyes!

Such fire in his eyes!

Sha Qian Mo admiring the #flowers.

Sha Qian Mo admiring the