Story Sticks. Yellow = character, Red = conflict, Green = setting, Blue = "Special". Choose one of each and then make up a story based on what you've got.

SKILKS: Story Sticks Yellow = character, Red = conflict, Green = setting, Blue = "Special" Choose one of each and then make up a story based on what you've got.

great way to show all the different types of writing

Great visual of what students can do at a writing center. Like this to go with work on writing anchor chart

Clutter-Free Classroom

Clutter-Free Classroom: Visual Writing Rubric {INSPIRED} the writing is too high level but I love the visual rubric idea .

story re telling

Love this idea! It's fabulous! "Retelling Rope" (with Wizard of Oz) characters. includes printables to go with it! So stinkin' cute! :) Can't wait to set one of these bad boys up in my own classroom.

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Story Map Example

Story Map - change to Song Map with Title, Author, Arranger, Key Signature, Time Signature - all to go with my sheet music language stuff. Genius strikes again.

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Den magiska dörren. Ett skrivprojekt åk 2-3 liknande Huset och Den magiska trappan.

Den magiska dörren. Ett skrivprojekt åk 2-3 liknande Huset och Den magiska trappan.

Pinterest
Search