Name fishing! what a cute idea, i would add more letters in the water but the kids would LOVE!

Write letters on bottlecaps and put in water table or bucket. Have children scoop out the letters they need for their names, book characters, colours, numbers etc. Great for motor skill development, letter awareness and fun!

Spell it out, outside! This game puts a super-size spin on an old classic -- and boosts basic literacy skills -- by transforming word-building into an active learning challenge.

Get Smart: Fun Learning Activities

Backyard Spelling Game Spell it out, outside! This game puts a super-size spin on an old classic -- and boosts basic literacy skills -- by transforming word-building into an active learning challenge.

What a fun way to practice and learn the alphabet: If your little one couldn't get enough of the egg hunt, he or she might LOVE this alphabet hunt. Scatter these around inside or out and then piece the alphabet back together again. Full details in the post.

Outdoor Alphabet Hunt

What a fun way to practice and learn the alphabet: If your little one couldn't get enough of the egg hunt, he or she might LOVE this alphabet hunt. Scatter these around inside or out and then piece the alphabet back together again. Full details in the pos

Use an oil drip pan (from Walmart) to make a fun magnetic board! SOURCE

Giant oil pan from Walmart as wall magnet board. readablephonics Giant oil pan from Walmart as wall magnet board. Giant oil pan from Walmart as wall magnet board.

Stava - ABC för barn är en svensk skrivträningsapp med ljudning av bokstäver. Det finns tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svårt. Stava abc för barn är

Stava - ABC för barn är en svensk skrivträningsapp med ljudning av bokstäver. Det finns tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svårt. Stava abc för barn är

Stava - ABC för barn är en svensk skrivträningsapp med ljudning av bokstäver. Det finns tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svårt. Stava abc för barn är

Stava - ABC för barn är en svensk skrivträningsapp med ljudning av bokstäver. Det finns tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svårt. Stava abc för barn är

"Happi Läser" är en enkelt utformad app gjord för att barn skall lära sig läsa. Man får se ett ord och under ordet finns tre bilder och uppgiften är att trycka på den bild som visar vad det står. " "Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess kommunikativa funktioner""

Happi Reads - A Learn to Read Game for Kids from Happi Papi

ABC raketen app från UR - ett spel för barn som håller på att lära sig skriva och läsa. Barnet får träna på att känna igen bokstäver, höra hur bokstäverna låter och att skriva och förstå ord. Barnet får också träna på rim, sammansatta ord och kan själv påverka hur små berättelser utvecklas

ABC raketen app från UR - ett spel för barn som håller på att lära sig skriva och läsa. Barnet får träna på att känna igen bokstäver, höra hur bokstäverna låter och att skriva och förstå ord. Barnet får också träna på rim, sammansatta ord och kan själv påverka hur små berättelser utvecklas

Pinterest
Search