science and math in nature

Trees study- From: I'm a teacher, get me OUTSIDE here! Sorting sticks from longest to shortest. Good outdoor group activity for preschoolers that can be left for individual students to return to time and again.

Den här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla…

Den här sorteringsövningen är ett av våra försök att hitta meningsfulla…

Ett träd med hela skolans elevers händer som löv. "Vi tar hand om varandra". Vi är en F-9 skola med ca 545 elever.

Ett träd med hela skolans elevers händer som löv. "Vi tar hand om varandra". Vi är en F-9 skola med ca 545 elever.

Comportement

Traffic Light Behavior Management Chart - Use this chart to monitor your students behavior. It also makes it very clear to students what step they are up to in your behavior management program.

Kimslek eller "vad känner jag i påsen". Vi har anpassat lekarna så att så många som möjligt kan delta genom att vi tagit ett kort på alla saker som finns med i leken så att tex barn med språksvårigheter kan peka och barn som behöver stöd för komma ihåg kan lyckas och känna sig delaktiga. #kognitivtstöd #kognitivahjälpmedel #skapasammanhang #meningsfullhet #tydliggörandepedagogik #bildstöd #hjälpmedel #anpassningar #delaktighet #tillgänglighet #förskola #lpfö98 #inkludering…

Kimslek eller "vad känner jag i påsen". Vi har anpassat lekarna så att så många som möjligt kan delta genom att vi tagit ett kort på alla saker som finns med i leken så att tex barn med språksvårigheter kan peka och barn som behöver stöd för komma ihåg kan lyckas och känna sig delaktiga. #kognitivtstöd #kognitivahjälpmedel #skapasammanhang #meningsfullhet #tydliggörandepedagogik #bildstöd #hjälpmedel #anpassningar #delaktighet #tillgänglighet #förskola #lpfö98 #inkludering…

Pinterest
Search