@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Fredagstanke! #förskola#skola#citat#pedagogiskacitat #förebygga#självkänsla#byggastarkabarn"

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Fredagstanke! #förskola#skola#citat#pedagogiskacitat #förebygga#självkänsla#byggastarkabarn"

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Fredagstanke! #förskola #enförskolaföralla #relationer#tryggabarn#tillit#utveckling"

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Fredagstanke! #förskola #enförskolaföralla #relationer#tryggabarn#tillit#utveckling"

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 1,109 gilla-markeringar

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 1,109 gilla-markeringar

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Vem bestämmer vad som är normalt? #uppskattaolikheter#olikaärbra#allaslikavärde#vembestämmervadsomärnormalt#nallepuh"

Winnie the Pooh:)

Vi brukar tänka på vårt arbete som ett detektivjobb, att hitta vägar till lärande för alla barn. Finns "ingen" väg så måste vi skapa en! ---------------------------------------------------- Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.(lpfö-98/10)…

Vi brukar tänka på vårt arbete som ett detektivjobb, att hitta vägar till lärande för alla barn. Finns "ingen" väg så måste vi skapa en! ---------------------------------------------------- Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.(lpfö-98/10)…

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 426 gilla-markeringar

But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." ~An educational allegory based on the long history of fables about animals in a scholastic setting.

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 54 gilla-markeringar

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 54 gilla-markeringar

Klokt citat av författaren och forskaren Temple Grandin: "Det måste läggas mer vikt vid vad ett barn kan göra, istället för vad det inte kan göra.  There needs to be a lot more emphasis on what a child can do instead of what they cannot do." #förskola#skola#enförskolaföralla #förhållningssätt#barnkonventionen #templegrandin#npf#

Klokt citat av författaren och forskaren Temple Grandin: "Det måste läggas mer vikt vid vad ett barn kan göra, istället för vad det inte kan göra. There needs to be a lot more emphasis on what a child can do instead of what they cannot do." #förskola#skola#enförskolaföralla #förhållningssätt#barnkonventionen #templegrandin#npf#

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 496 gilla-markeringar

🌈Everyone is a genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live its whole live believing that it is stupid.

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Fredagstanke! Vårt jobb är att möta alla barn där de befinner sig utvecklingsmässigt och utmana där, oavsett om de "flyger högt eller…"

@specialpedagogik_i_forskolan på Instagram: "Fredagstanke! Vårt jobb är att möta alla barn där de befinner sig utvecklingsmässigt och utmana där, oavsett om de "flyger högt eller…"

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 768 gilla-markeringar

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 768 gilla-markeringar

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 450 gilla-markeringar

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 450 gilla-markeringar

Pinterest
Search