Teaching your child to recognise and regulate their emotions is never easy. It is especially difficult if you have a child on the autism spectrum. Your child can go from seemingly happy and content to full on meltdown with in seconds. Emotion thermometers are designed to help you and your …

Teaching your child to recognize and regulate emotions is especially difficult if the child is on the autism spectrum. Emotion thermometers are designed to help you and your child recognize the early warning signs before a meltdown happens.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Weather Bear for the kids

PREPOSITIONS on/off. Interactive Weather Dress Up Bear - Imaginative Teacher, for teaching resources, printable worksheets, classroom displays and

Nu har vi uppdaterat våra bildstödsjojos med bilder på de vanligaste känslorna. Detta för att få stöd och öka förståelse i att bekräfta känslorna som barnen upplever i vardagen genom att peka/visa samtidigt som vi benämner känslan.  Vi har visat dessa bildjojosar i ett tidigare inlägg och då beskrev vi de såhär:  Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan…

Nu har vi uppdaterat våra bildstödsjojos med bilder på de vanligaste känslorna. Detta för att få stöd och öka förståelse i att bekräfta känslorna som barnen upplever i vardagen genom att peka/visa samtidigt som vi benämner känslan. Vi har visat dessa bildjojosar i ett tidigare inlägg och då beskrev vi de såhär: Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan…

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. I den här språklådan fiskar vi bokstavsramsor.  Hittade inte länken där vi hämtat hem våra ramsor men Marias lekrum har något liknande…

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. I den här språklådan fiskar vi bokstavsramsor. Hittade inte länken där vi hämtat hem våra ramsor men Marias lekrum har något liknande…

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 213 gilla-markeringar

Se det här fotot av @specialpedagogik_i_forskolan på Instagram • 213 gilla-markeringar

Här är vår klippdocka som vi gemensamt med barnen klär på på samlingen innan vi går ut. Detta tillsammans med påklädningsschema (se inlägg nedan) gör barnen förberedda på vad de förväntas ha på sig och gör övergångarna smidigare #förskola #lpfö98 #kognitivtstöd #kognitivahjälpmedel #bildstöd #tydlighetochstruktur #delaktighet #tillgänglighet

Här är vår klippdocka som vi gemensamt med barnen klär på på samlingen innan vi går ut. Detta tillsammans med påklädningsschema (se inlägg nedan) gör barnen förberedda på vad de förväntas ha på sig och gör övergångarna smidigare #förskola #lpfö98 #kognitivtstöd #kognitivahjälpmedel #bildstöd #tydlighetochstruktur #delaktighet #tillgänglighet

Specialpedagogik i förskolan: Sångsamling: Lucia

Specialpedagogik i förskolan: Sångsamling: Lucia

Vi har en låda med olika lekkort i. Det är ett sätt att variera lekarna men ha samma struktur. Struktur och tydliga förväntningar tex vad ska vi göra och hur länge ska vi göra det är för många barn en avgörande faktor för att de ska kunna tillgodogöra sig det vi ska göra och kunna vara delaktiga. Vi lägger i de lekar som vi tänkt leka och barnen får turas om att dra kort/lek ur lådan. När lådan är tom så blir det ett naturligt slut och lekstunden är slut.

Vi har en låda med olika lekkort i. Det är ett sätt att variera lekarna men ha samma struktur. Struktur och tydliga förväntningar tex vad ska vi göra och hur länge ska vi göra det är för många barn en avgörande faktor för att de ska kunna tillgodogöra sig det vi ska göra och kunna vara delaktiga. Vi lägger i de lekar som vi tänkt leka och barnen får turas om att dra kort/lek ur lådan. När lådan är tom så blir det ett naturligt slut och lekstunden är slut.

Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. Det här klädschemat underlättar i påklädningssituationen då barnen tydligt kan se vad de förväntas ha på sig.

Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. Det här klädschemat underlättar i påklädningssituationen då barnen tydligt kan se vad de förväntas ha på sig.

Veckoschema

Veckoschema

Vi använder oss av leklådor dels för att de ger tydlighet och struktur. De bygger på samma strategi, ta ner lådan plocka ur/leka, städa och ställ tillbaka. Strukturen ger en trygghet i att barnen vet vad som förväntas. Leklådorna bygger på barnens intressen och lekmaterial till lekar som kan hjälpa barnen att bearbeta och träna på vardagssituationer tex frisör, doktor, tandläkarlåda osv. De ger även ett lugnare synintryck för ögat  vilket minskar stress för många barn.

Vi använder oss av leklådor dels för att de ger tydlighet och struktur. De bygger på samma strategi, ta ner lådan plocka ur/leka, städa och ställ tillbaka. Strukturen ger en trygghet i att barnen vet vad som förväntas. Leklådorna bygger på barnens intressen och lekmaterial till lekar som kan hjälpa barnen att bearbeta och träna på vardagssituationer tex frisör, doktor, tandläkarlåda osv. De ger även ett lugnare synintryck för ögat vilket minskar stress för många barn.

Pinterest
Search