En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1 – 6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs...Läs Mer

En läsande klass – träna läsförståelse är en studiehandledning i läsförståelse med lektionsplaneringar för åk 1 – 6. Lektionsplaneringarna kallar vi för ”lektioner” i lågstadiedelen eftersom innehållet lämpar sig att arbeta med under en lektion, och ”planering” i mellanstadiedelen eftersom arbetet ibland sträcker sig över flera lektioner och ibland tar formen av längre projekt. Läs...Läs Mer

Om ADHD för barn - finns som pdf eller som broschyr att beställa.

Information för barn - Riksförbundet Attention

Spökägget : Att Läsa Och Skriva I Förskola Och Skola

Spökägget : Att Läsa Och Skriva I Förskola Och Skola

Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola

Math Interactive Notebook-Addition and Subtraction

Hur barn lär sig läsa och skriva

Hur barn lär sig läsa och skriva

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken - Dylan William - Bok (9789144083698) | Bokus bokhandel

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam (Häftad)

Coolt med ADHD (inbunden) Hon försöker verkligen titta på siffrorna. Försöker att inte lyssna på alla de små små ljuden som ingen annan hör. I hennes huvud är volymen mycket högre än hos alla andra. Det vet hon. För ingen annan hör nåt. De sitter ju oberörda. Som robotar. Hon kan inte vara som dem, även om hon vill. Alice gillar inte att hon har ADHD, men hon förstår att det finns fördelar. Detta är en bok om ADHD som även lyfter fram styrkorna. Det är alltså coolt med ADHD.

Coolt med ADHD (inbunden) Hon försöker verkligen titta på siffrorna. Försöker att inte lyssna på alla de små små ljuden som ingen annan hör. I hennes huvud är volymen mycket högre än hos alla andra. Det vet hon. För ingen annan hör nåt. De sitter ju oberörda. Som robotar. Hon kan inte vara som dem, även om hon vill. Alice gillar inte att hon har ADHD, men hon förstår att det finns fördelar. Detta är en bok om ADHD som även lyfter fram styrkorna. Det är alltså coolt med ADHD.

Viktiga ord i svenska

Viktiga ord i no och so

Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan. Mycket av det som kännetecknar god undervisning generellt går också att överföra till ett resonemang om vad en god läxa kan vara. Det kan handla om att läxan är meningsfull för att den hänger ihop med det som sker i klassrummet, att den är väl förberedd och att den följs upp på ett sätt som stödjer lärandet. Det handlar också om att säkerställa att alla elever har möjlighet att lyckas

Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan. Mycket av det som kännetecknar god undervisning generellt går också att överföra till ett resonemang om vad en god läxa kan vara. Det kan handla om att läxan är meningsfull för att den hänger ihop med det som sker i klassrummet, att den är väl förberedd och att den följs upp på ett sätt som stödjer lärandet. Det handlar också om att säkerställa att alla elever har möjlighet att lyckas

Handbok i ASL Sjödin & Wiklander

Handbok i ASL Sjödin & Wiklander

L som i läsa, M som metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola

L som i läsa, M som metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Andersson, Belfrage och Sjölund. Hur får barn med dyslexi en bra skolstart? Föräldrar och lärare, slå er ihop! Gör en gemensam plan för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och ge dem en smart start i skolan. Ingen ska behöva hamna på efterkälken på grund av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter!

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Andersson, Belfrage och Sjölund. Hur får barn med dyslexi en bra skolstart? Föräldrar och lärare, slå er ihop! Gör en gemensam plan för barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och ge dem en smart start i skolan. Ingen ska behöva hamna på efterkälken på grund av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter!

Med datorn som skrivverktyg - språk, motorik och bokstavsformer

Med datorn som skrivverktyg - språk, motorik och bokstavsformer

Hjälp ditt barn att klara skolan. Wastesson. Vilka redskap behöver barnen för att klara skolan? Vad behöver just mitt barn eller tonåring för att klara skolan? Hjälp ditt barn att klara skolan beskriver hur skolan fungerar och vilka krav som ställs på eleverna. Den visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger förslag på vägar igenom dem alltid med respekt för att de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Hjälp ditt barn att klara skolan. Wastesson. Vilka redskap behöver barnen för att klara skolan? Vad behöver just mitt barn eller tonåring för att klara skolan? Hjälp ditt barn att klara skolan beskriver hur skolan fungerar och vilka krav som ställs på eleverna. Den visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger förslag på vägar igenom dem alltid med respekt för att de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit? Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digital teknik som ett naturligt verktyg i undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete.Patricia Diaz delar med sig av sina kunskaper och inspirerar till nya sätt…

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit? Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digital teknik som ett naturligt verktyg i undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete.Patricia Diaz delar med sig av sina kunskaper och inspirerar till nya sätt…

Pinterest
Search