More ideas from Jennie
Only twice is a good day!

Only twice is a good day!

We're simple people!

We're simple people!

C'mon seriously??

C'mon seriously??

garnfia - Detta borde en del tänka på

garnfia - Detta borde en del tänka på

Plain & simple.

Plain & simple.

Från twitter, skollogoped Julia

Från twitter, skollogoped Julia

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Classroom Rules, Classroom Organization, Classroom Management, Classroom Ideas, Teaching Time, Teaching Art, Teaching Ideas, School Stuff, School Ideas, Communication, Classroom Setup, Classroom Decor