6 different print and play time games for telling time to the nearest 15 minutes. All the games are black and white and ready to play!

Print and play partner games for telling time to the hour and half hour! These games are easy to play and help students practice their telling time skills on both analog and digital clocks!

f2

Matematik med fjärilar

Math Word Problems, Apple Pies, Elementary Schools, Math Words, Teacher Education, Algebra, Classroom Ideas, Teaching Ideas, Barn

MA Lilla plus 0-10Hitta uppgiften

Träna ”Lilla Plus” och Lilla Minus” på ett lekfullt sätt

2 digit addition worksheets where students draw place value base 10 blocks to help them find the sum

First Grade Math Unit 13 for 2 Digit Addition and Subtraction

2 digit addition worksheets where students draw place value base 10 blocks to help them find the sum

Längsta vägen Stora Plus 1.png

Längsta vägen ”Stora Plus”

+2

Math Addition, Skip Counting, Teaching Ideas, Classroom Ideas, Preschool, Kid Garden, Kindergarten, Preschools, Kindergarten Center Signs

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet

Dubbelt och hälften 0-100

Samband och förändring – Dubbelt och hälften i talområdet 0-20, 0-100

Talorm

Positionssystemet – Talraden

Talorm

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin

Udda och jämna tal upp till 1000

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin

Pinterest
Search