Growth Mindset

Growth Mindset, change, acceptance, self forgiveness & understanding the real life journey of every single human on this planet. And don't forget to celebrate each single little victory!

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

All sizes | Critical Thinking Skills | Flickr - Photo Sharing!

Critical Thinking Skills Chart Great Verbs to help explain Blooms. and create activities for higher level thinking skills in the classroom.

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

The 5 minute lesson plan is a template you can use for planning to make sure that all required elements of your session (such as differentiation) are documented on your planner.

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

Pinterest
Search