Growth Mindset

Growth Mindset, change, acceptance, self forgiveness & understanding the real life journey of every single human on this planet. And don't forget to celebrate each single little victory!

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

de fem förmågorna - Sök på Google

de fem förmågorna - Sök på Google

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Start och igångsätting av lektioner (1)

Att starta en lektion på effektivt sätt

Start och igångsätting av lektioner (1)

Educational Technology and Mobile Learning: 4 Useful Tools for Creating Non-traditional Quizzes

Top 10 Tools for Creating Digital Quizzes ~ Educational Technology and Mobile Learning

All sizes | Critical Thinking Skills | Flickr - Photo Sharing!

Critical Thinking Skills Chart Great Verbs to help explain Blooms. and create activities for higher level thinking skills in the classroom.

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

How can you reduce the burden of lesson planning, whilst focus on what is important in the lesson? Try The 5 Minute Lesson Plan.

Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift

Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift

Flippa klassrummet - enkelt och på svenska

Flippa klassrummet - enkelt och på svenska

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

En sida med många aktiviteter där barn kan lära sig saker på ett roligt sätt. De flesta skolämnena finns med.

Webbmagistern-kul övningar i många ämnen!

Pinterest
Search