Det högkänsliga barnet: att växa och må bra i en överväldigande värld

Det högkänsliga barnet : att växa och må bra i en överväldigande värld

Lärande lek i utemiljö - Pedagogiska lekar och övningar  I utemiljön får barnen automatisk träning av grov- och finmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld.  I Lärande lek i utemiljö kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och skogsbacken. Vad gör man på förskolegården och vad…

Lärande lek i utemiljö - Pedagogiska lekar och övningar I utemiljön får barnen automatisk träning av grov- och finmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld. I Lärande lek i utemiljö kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och skogsbacken. Vad gör man på förskolegården och vad…

Att samtala med barn : genom att lyssna med fyra öron

Att samtala med barn : genom att lyssna med fyra öron

Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning - Barbro Westlund - Bok

Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning - Barbro Westlund - Bok

Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet

Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet

Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år

Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år

Pinterest
Search