33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk

33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk av Gunnel Fjellström (Häftad)

De fem f�rm�gorna i teori och praktik : Boken om The Big 5

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 (häftad)

Hör och härma, uttalsträning i svenska som andraspråk /, [Kombinerat material] : Unni Brandeby #svenska

Hör och härma, uttalsträning i svenska som andraspråk /, [Kombinerat material]…

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Skolverket

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever - Skolverket

Att bedöma elever läsförståelse. B.Westlund Boken visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse.

Att bedöma elever läsförståelse. B.Westlund Boken visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse.

Bedömning för lärande. Lundahl. Boken börjar med en historisk tillbakablick och följs av diskussion om samhällets förväntningar på skolväsendet. Vad är användbar kunskap och hur bedömer man den? Utantillrabbel eller förtrogenhetskunskap? Sista delen av boken är praktisk. Hur gör man? Vilka tekniker finns för både summativ och formativ bedömning? I kap 6 kommer delar in som påverkar elevers möjlighet att visa sina förmågor. I synnerhet de som har svårt med läs- och skriv.

Bedömning för lärande. Lundahl. Boken börjar med en historisk tillbakablick och följs av diskussion om samhällets förväntningar på skolväsendet. Vad är användbar kunskap och hur bedömer man den? Utantillrabbel eller förtrogenhetskunskap? Sista delen av boken är praktisk. Hur gör man? Vilka tekniker finns för både summativ och formativ bedömning? I kap 6 kommer delar in som påverkar elevers möjlighet att visa sina förmågor. I synnerhet de som har svårt med läs- och skriv.

Greppa språket! : språkutvecklande arbete

Greppa språket! : språkutvecklande arbete

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning (häftad)

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning (häftad)

Språkinriktad undervisning - en handbok

Språkinriktad undervisning - en handbok

Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever

Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever

Jenny på Wendes: Språkutvecklande undervisning

Jenny på Wendes: Språkutvecklande undervisning

Pinterest
Search