I love these!  Animated timers that you can put on the projector.  Gives students a visual for the time they have remaining.  Plus a fun surprise (noise cue) when time is up! :)

Animated timers that you can put on the projector. Gives students a visual for the time they have remaining. Plus a fun surprise (noise cue) when time is up! :) Sometimes kids just need the visual rather than a timer on a desk.

Teach your child to hold a pencil the right way with a wad of Kleenex

Teach your kid how to hold a pencil properly with a wad of kleenex. // 36 Parenting Hacks pencil grip for Makenna

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Klassrumsregler

Klassrumsregler

Classroom Management, Teaching Ideas, Future Jobs, Classroom Ideas, Teacher Inspiration, French Class, Teacher Stuff, Elementary Schools, Adhd

Utvärdera din dag!

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Pinterest
Search