rhododendrons, ferns, and hostas planted on the north side of the house where the shade gardens are full of shade-loving plants

Our Front Yard Garden Tour {& Outdoor Extravaganza

Have a shady spot in your yard? You will love these stunning and inspiring shade gardens and find some fantastic plant suggestions for shady spaces.

En behagfullt böjd trappa av trä och grus inbjuder besökaren att vandra upp till andra terrassplanet i makarna Söderlunds trädgård i Sundsvall. Den frodiga växtligheten som väller in hålls efter med försiktig men bestämd hand. Alltför mycket grönska på trampytorna kan bli slipprigt och halt. Runt trappan växer bland annat rönnspirea, doftschersmin, limegul rosenplister och rikligt blommande blekrosa stjärnflocka. Längs flera av trappstegskanterna står krukor med röda och rosa pelargoner…

Is your block on a slope? These 21 Landscaping ideas will help turn that incline (or decline) into a perfect setting for your home

Detta inlägg har jag gjort som ett sammanfattande inlägg om buxbomsjukan hos mig. Inlägget är ganska långt :-) Sist berättar jag om plåtkan...

Detta inlägg har jag gjort som ett sammanfattande inlägg om buxbomsjukan hos mig. Inlägget är ganska långt :-) Sist berättar jag om plåtkan...

Peat Blocks are durable natural components for creating different features and details in the home garden. The product has a variety of uses from Japanese-style moss gardens to traditional kitchen gardens. (Quite popular in Finland, because it is SO easy to use)

Peat Blocks are durable natural components for creating different features and details in the home garden. The product has a variety of uses from Japanese-style moss gardens to traditional kitchen gardens. (Quite popular in Finland, because it is SO easy to use)

Rönnspirea Sorbus sorbifolia

Rönnspirea Sorbus sorbifolia

Detta inlägg har jag gjort som ett sammanfattande inlägg om buxbomsjukan hos mig. Inlägget är ganska långt :-) Sist berättar jag om plåtkan...

Garden Flow: If boxwood, sheet metal edges and a little

The benefits of WOOD ASH in the garden #Ideas

The benefits of WOOD ASH in the garden #Ideas

Garden Shrubs – Gardeners Advice

Garden Shrubs – Gardeners Advice

Pinterest
Search