Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Fraction Helper

Fraction Helper

Classroom Freebies Too: Fraction Helper. This tool will help those little visual learner's get math fraction conceptmuch easier.

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Dubbelt hälften med äpplen

Samband och förändring – Dubbelt och hälften med äpplen


More ideas
Pinterest
Search