Σύνθεση εικόνας πορτοκαλιάς με στρογγυλές ψηφίδες

Σύνθεση εικόνας πορτοκαλιάς με στρογγυλές ψηφίδες

pedagogiskt material för yngre barn, bra lekar och tips för språkutveckling

pedagogiskt material för yngre barn, bra lekar och tips för språkutveckling

Printable planets and sun for the Solar System Mobile craft. Browse this board for ideas on different ways you can do this craft.

Planet cut outs. Key Concepts include: Position of the Earth in the solar system Print the worksheet on card stock, cut out, and have the students put the planets in order. Students could also number the planets to demonstrate order.

Pinterest
Search