Pinterest
Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter med bland annat bråkräkning

o%cc%88ppna-utsagor-med-ja%cc%88mna-tiotal-subtraktion-mf

Tema jämna tiotal

Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)