More ideas from Jens
Hur ska jag tolka mitt API test kit? - SwePonic

Hur ska jag tolka mitt API test kit? - SwePonic

Att ha en stabil bakteriekultur är en grundförutsättning för att ett aquaponic system överhuvudtaget ska fungera. Detta gör det då ännu viktigare att har koll på bakteriernas optimala förhållanden! Men om man inte förstår varför detta är viktigt så skiter man ju i det… Så först; Varför en bakteriekultur? Kvävecykeln Vi utnyttjar den s.k. kvävecykel!…

via Daily Sheeple: You probably saw the article last week about the massive recall of Sargento products. As it turns

"Fiskbajs till växtnäring, måste vara en bluff!", men om vi tänker efter så har vi använt bajs från kor, grisar och höns som gödsel sedan "urminnes tider".

Kuterra aquaculture by ‘Namgis First Nation raises hope for wild salmon— and some hackles

Jag vill sprida information som kan hjälpa dig bygga ditt eget aquaponic system. Problemet är att det finns många s.k. "Aqua-shysters" därför har jag...

Jag vill sprida information som kan hjälpa dig bygga ditt eget aquaponic system. Problemet är att det finns många s.k. "Aqua-shysters" därför har jag...

De som odla med media i aquaponic förr stod för ett val, då deras växtbädd klegga igen, hur löste de problemet utan att städa ur växtbädden från partiklarna

De som odla med media i aquaponic förr stod för ett val, då deras växtbädd klegga igen, hur löste de problemet utan att städa ur växtbädden från partiklarna

Om vi tänker på ett aquaponic system så det är vattnet det håller syre och cirkulerar det till fiskarna, genom växternas rötterna och till bakterierna.

Om vi tänker på ett aquaponic system så det är vattnet det håller syre och cirkulerar det till fiskarna, genom växternas rötterna och till bakterierna.

Eftersom vattnet är en så viktig del i aquaponics så är det väldigt viktigt att veta vilket vatten vi kan använda och hur vi justera eventuella föroreningar

Eftersom vattnet är en så viktig del i aquaponics så är det väldigt viktigt att veta vilket vatten vi kan använda och hur vi justera eventuella föroreningar

Buffer Det finns två stycken läger om vilken typ av kalium/kalcium man bör tillsätta i ens systemet, hydroxider eller karbonater?! Skillnaden mellan dessa två ligger i din buffer. Din buffer mäts i KH(Carbonate Hardness). Notera: Finns även GH och betyder General Hardness. Det mäter hur mycket kalcium och magnesium du har i vattnet.  Men vad…

Buffer Det finns två stycken läger om vilken typ av kalium/kalcium man bör tillsätta i ens systemet, hydroxider eller karbonater?! Skillnaden mellan dessa två ligger i din buffer. Din buffer mäts i KH(Carbonate Hardness). Notera: Finns även GH och betyder General Hardness. Det mäter hur mycket kalcium och magnesium du har i vattnet. Men vad…

pH värdet i ditt aquaponic system är av yttersta betydelse, och ska ligga mellan 6,8-7. Det beror på att det är då näringsämnena blir tillgängliga för växterna. Men för dig som är intresserad låt oss ta ett steg tillbaka och kolla närmre på pH utan att gå in för mycket i det vetenskapliga och kemiska.…

pH värdet i ditt aquaponic system är av yttersta betydelse, och ska ligga mellan 6,8-7. Det beror på att det är då näringsämnena blir tillgängliga för växterna. Men för dig som är intresserad låt oss ta ett steg tillbaka och kolla närmre på pH utan att gå in för mycket i det vetenskapliga och kemiska.…

kvavecykeln the nitrogen cycle

kvavecykeln the nitrogen cycle

Sifon En sifon är egentligen bara ett alternativ att tömma din växtbädd. En sifon har inga rörliga delar och när den är rätt konstruerad så är den också pålitlig. Sifon eller timer? Det finns få saker som är en sådan vattendelare aquaponic communityn som sifonen. Många älskar den och många hatar den. Personligen så är…

Sifon En sifon är egentligen bara ett alternativ att tömma din växtbädd. En sifon har inga rörliga delar och när den är rätt konstruerad så är den också pålitlig. Sifon eller timer? Det finns få saker som är en sådan vattendelare aquaponic communityn som sifonen. Många älskar den och många hatar den. Personligen så är…