Cooperative Learning Job Cards -- great to use for specific jobs (what tasks does each person need to do to fulfill his/her role?)

Cooperative Learning Job Cards -- great to use for specific jobs (what tasks does each person need to do to fulfill his/her role?

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

kl_rollfordelning_b

kl_rollfordelning_b

Alla elever i klass 1d cirkulerar i klassrummet. I sin hand har de varsitt frågekort. På signal från läraren bildar de par med närmsta kamrat. Först läser den ena sin fråga för den andra som får svara, sedan omvänt. Om båda har svarat rätt på frågekorten byter de kort och går vidare för att bilda pa

Alla elever i klass 1d cirkulerar i klassrummet. I sin hand har de varsitt frågekort. På signal från läraren bildar de par med närmsta kamrat. Först läser den ena sin fråga för den andra som får svara, sedan omvänt. Om båda har svarat rätt på frågekorten byter de kort och går vidare för att bilda pa

En samarbetsstruktur inom Kooperativt Lärande handlar om att arbeta i par. Samarbetet bygger på att två elever turas om att instruera och att utföra. Turtagningen kan ske när de ritar, skriver, gör en laboration eller konstruerar något. Samarbete i par genom strukturerad turtagning är redan vanligt

Klok Penna - samarbete i par inom Kooperativt Lärande

Roller i Kooperativt Lärande

I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna…

Kooperativt Lärande - Fyrstegsrakten

Menu

Pinterest
Search