More ideas from Johanna
Stilmedveten - Textilmuseet

Stilmedveten - Textilmuseet

Om Smart Textiles | smarttextiles.se

Om Smart Textiles | smarttextiles.se

Borås stad - Miljöbarometern , Miljöbarometern

Borås stad - Miljöbarometern , Miljöbarometern

Borås stad - Antal naturreservat, Miljöbarometern

Borås stad - Antal naturreservat, Miljöbarometern

Borås stad - Energiproduktion från solenergi, Miljöbarometern

Borås stad - Energiproduktion från solenergi, Miljöbarometern

Borås stad - Andel förnybar och återvunnen energi, kommunala lokaler, Miljöbarometern

Borås stad - Andel förnybar och återvunnen energi, kommunala lokaler, Miljöbarometern

Borås stad - Andel av elförbrukning som uppfyller spjutspetskriterier, Miljöbarometern

Borås stad - Andel av elförbrukning som uppfyller spjutspetskriterier, Miljöbarometern

Borås stad - Andel fossilbränslefria tjänsteresor, Miljöbarometern

Borås stad - Andel fossilbränslefria tjänsteresor, Miljöbarometern

Borås stad - P-märkning, Miljöbarometern

Borås stad - P-märkning, Miljöbarometern

Borås stad - Stickprovskontroller av leverantörer, Miljöbarometern

Borås stad - Stickprovskontroller av leverantörer, Miljöbarometern

Borås stad - Ekologiska livsmedel åk F-9 (Compare), Miljöbarometern

Borås stad - Ekologiska livsmedel åk F-9 (Compare), Miljöbarometern

Borås stad - Ekologiska livsmedel kommunkoncernen, Miljöbarometern

Borås stad - Ekologiska livsmedel kommunkoncernen, Miljöbarometern

Borås stad - Skolor med miljöledningssystem, Miljöbarometern

Borås stad - Skolor med miljöledningssystem, Miljöbarometern

Borås stad - Miljöutbildning för anställda, Miljöbarometern

Borås stad - Miljöutbildning för anställda, Miljöbarometern

LONA

LONA

Årets växt - ögonpyrola

Årets växt - ögonpyrola