Johanna Mikkola

Johanna Mikkola

Jag är bara någon, GUD vet, som GUD har en uppgift för på jorden.
Johanna Mikkola