Vallmo och daggkåpa

Pink oriental poppies and lady's mantle. Ladies Mantle is one of those plants that make everything near it look more beautiful.

Byggt ett plank och en pergola i ena hörnan av trädgården där häcken inte riktigt ville ta sig. I pergolan står lekstugan och odlingslådorna i ett

Byggt ett plank och en pergola i ena hörnan av trädgården där häcken inte riktigt ville ta sig. I pergolan står lekstugan och odlingslådorna i ett

Fint med: Snygg låg mur, två rundklippta träd på framsidan, cementplattor, småsten (fast vita) Inte allt annat plottrigt!!!

Fint med: Snygg låg mur, två rundklippta träd på framsidan, cementplattor, småsten (fast vita) Inte allt annat plottrigt!!!

There are many ideas to create beautiful outdoor spaces for you and your family hang out. Check ways to improve your patio, garden or backyard at http://glamshelf.com

71 Outdoor Spaces to Make Your Yard Cozy and Beautiful

Pinterest
Search