Jonas Grafström

Jonas Grafström

Nu: Ph. D. Student Förr: Forskningsassistent på Ratio - Näringslivets forskningsinstitut