Pinterest • Världens idékatalog

Minou är tjugotre år och bor tillsammans med sin kille Isak på Södermalm i Stockholm. I alla fall tills hon en dag kommer hem och hittar ett kassettband, på vilket Isak spelat in ett avskedstal. Han har blivit kär i någon annan, och eftersom han vet att hon inte skulle låta honom prata till punkt så har han valt att spela in förklaringen på band. På ett jävla kassettband! Övergiven, förvirrad och olycklig reser Minou till Spanien för att få perspektiv på sin och Isaks relation och ...

pin 1

The River Cottage Cookbook

pin 1

River Cottage Every Day

pin 1

Kan man äta sånt?

Under hela 1900-talet har vi svenskar strävat efter att lämna landsbygden och flytta in till staden. På vägen har vi tappat bort kunskap som förmedlats mellan gen...

"Klockan var kvart i ett torsdagen den tolfte april, dagen för den internationellt inbillade olycksdagen, och jag hade just sågat av den yttersta toppen av min vänstertumme med en elektrisk sticksåg."Maja skulle aldrig skada sig själv, aldrig avsiktligt som folk verkar tro. Ska man inte få såga av sig en tumspets utan att alla börjar oroa sig? Det vill säga, alla utom Majas mamma. Tvärtom är det Maja som oroar sig för henne.På en fest hon inte är inbjuden till träffar hon tjugoåriga Justin…

Following "A Boy's Own Story" (now a classic of American fiction) and his richly acclaimed "The Beautiful Room Is Empty, " here is the eagerly awaited final volume of Edmund White's groundbreaking autobiographical trilogy. Named for the work by Haydn in which the instrumentalists leave the stage one after another until only a single violin remains playing, this is the story of a man who has outlived most of his friends. Having reached the six-month anniversary of his lover's death, he…

When the narrator of White's poised yet scalding autobiographical novel first embarks on his sexual odyssey, it is the 1950s, and America is "a big gray country of families on drowsy holiday." That country has no room for a scholarly teenager with guilty but insatiable stirrings toward other men. Moving from a Midwestern college to the Stonewall Tavern on the night of the first gay uprising--and populated by eloquent queens, butch poseurs, and a fearfully incompetent shrink--The Beautiful…

The River Cottage Year