Cute classroom trick for kids learning to write in the lines. "Clever Cat" helps as a visual aid to assist children writing letters between the correct lines and also doubles as a word spacer. More details here.

Clever classroom trick for kids learning to write in the lines.

TEACH YOUR CHILD TO READ - .This Clever Cat assists children to write on the correct lines (Dotted Thirds here in VIC) Very cheap and easy to implement. Super Effective Program Teaches Children Of All Ages To Read.

Här kommer den första filen att ladda ner! Den består av tre bokstavsbrickor och är övning för barnen att matcha begynnelseljudet med boks...

Här kommer den första filen att ladda ner! Den består av tre bokstavsbrickor och är övning för barnen att matcha begynnelseljudet med boks...

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Mariaslekrum - Illustrerade rimramsor.

Alla material nedan är gratis att ladda ner och det är fritt att kopiera dem för den egna undervisningen. Den som däremot vill visa sin uppskattning och bidra till företagets möjligheter...

Alla material nedan är gratis att ladda ner och det är fritt att kopiera dem för den egna undervisningen. Den som däremot vill visa sin uppskattning och bidra till företagets möjligheter...

Lektioner: En serie bildpromenader | Anne-Marie Körling

Lektioner: En serie bildpromenader | Anne-Marie Körling

Pinterest
Search