Dubbelt och hälften läxa

Dubbelt och hälften – Individanpassad läxa

Inlägg om Addition (Lilla Plus) på Montessoriinspirerad matematik

Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Dubbelt hälften med äpplen

Samband och förändring – Dubbelt och hälften med äpplen

Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Dubbelt hälften med äpplen

Samband och förändring – Dubbelt och hälften med äpplen

algoritm Axxx

Additionsalgoritmer i talområdet 100-999

Övningar talens grannar 1

Positionssystemet – Övningar till talraden

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin

Udda och jämna tal upp till 1000

Udda och jämna tal 0-1000, Kalle kanin

Pinterest
Search