Closings for Writing

A super helpful writing tool that addresses common core writing expectations. How to close writing pieces

Here's a fun graphic organizer to use with older students. The parts of the Story Hat Map include characters, setting, conflict, resolution, and theme. Many of Dr. Seuss's more advanced books would work well with this story map.

Here's a fun graphic organizer to use with older students. The parts of the Story Hat Map include characters, setting, conflict, resolution, and theme. Many of Dr. Seuss more advanced books would work well with this story map.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Tips och material från lärare, LPP osv - ABC-klubben Natur&Kultur

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet ( Pauline ...

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet ( Pauline ...

Pinterest
Search