The science of earthquakes is both fascinating and complicated, even in this over-simplified version.

The Science of Earthquakes and Fracking [Infographic

The Science of Earthquakes and Fracking The science of earthquakes is both fascinating and complicated, even in this over-simplified version.

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Bildresultat för the big five förmågor

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Urbanization argumentative essay rubric ideas in essay;clear structure which. Rubric for the Assessment of the Argumentative Essay.

The Golden Rule - shared across humanity... adding Wiccan Rede - An it harm none, do what ye will.

Universality of the Golden Rule The moral principle, treat others as you want them to treat you, is a universal idea. If you look at world religious and philosophical literature, you will see structurally similar teachings of the Golden Rule.

Checklista kring muntliga redogörelser utifrån Lgr11.

Checklista kring muntliga redogörelser utifrån Lgr11.

Resonera/analysera - kvalitativa skillnader Bedömningsaspekter Bredd Magert innehåll Utförligt innehåll Djup Långa resonemangskedjor Korta resonemangskedjor Ämnesbegrepp Begreppsanvändning vardagli...

Resonera/analysera bedömningsaspekter – by carina.

a82c551695f22c05dcf0b34f3b33feb8.jpg 640 × 1 138 pixlar

a82c551695f22c05dcf0b34f3b33feb8.jpg 640 × 1 138 pixlar

a82c551695f22c05dcf0b34f3b33feb8.jpg 640 × 1 138 pixlar

a82c551695f22c05dcf0b34f3b33feb8.jpg 640 × 1 138 pixlar

Några knep för att resonera av Annika Sjödahl

Några knep för att resonera av Annika Sjödahl

6

Vad betyder värdeorden?

Första hjälpen för källkritik på Internet.

Första hjälpen för källkritik på Internet.

NÅGRA KNEP FÖR ATT RESONERA PROBLEMATISERA: Å ena sidan... å andra ...

NÅGRA KNEP FÖR ATT RESONERA PROBLEMATISERA: Å ena sidan... å andra ...

orsak_vekrkan

orsak_vekrkan

Pinterest
Search