Bedömning

Dynamiskttankesttljusblcc

Dynamiskttankesttljusblcc

Checklista kring muntliga redogörelser utifrån Lgr11.

Checklista kring muntliga redogörelser utifrån Lgr11.

Förmågor bilder

Förmågor bilder

Vad betyder orden av Annika Sjödahl

Vad betyder orden av Annika Sjödahl

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisningNä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet ochLyft språket lyft tänkandet.

Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisningNä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet ochLyft språket lyft tänkandet.

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Självbedömning.

Självbedömning.

Pinterest
Sök