Trafikverket

27 Pins64 Followers
stambana och cykelbana mellan Lund - Malmö. i #samrådsunderlag  inför samråd februari 2017: http://www.trafikverket.se/contentassets/bab9a1fc967f47c286d1cfed6e867ff3/samradsunderlag-20160509.pdf

stambana och cykelbana mellan Lund - Malmö. i #samrådsunderlag inför samråd februari 2017: http://www.trafikverket.se/contentassets/bab9a1fc967f47c286d1cfed6e867ff3/samradsunderlag-20160509.pdf

#snabbcykelstråk Lund-Malmö #Trafikverket http://www.trafikverket.se/snabbcykelstrak #MKBkurs

#snabbcykelstråk Lund-Malmö #Trafikverket http://www.trafikverket.se/snabbcykelstrak #MKBkurs

karta_tpn_2013_130910.gif (310×482)

karta_tpn_2013_130910.gif (310×482)

#planläggningsprocess inom #Trafikverket http://www.trafikverket.se/contentassets/bab9a1fc967f47c286d1cfed6e867ff3/samradsunderlag-20160509.pdf #mkbkurs #miljökonsekvensbeskrivning

#planläggningsprocess inom #Trafikverket http://www.trafikverket.se/contentassets/bab9a1fc967f47c286d1cfed6e867ff3/samradsunderlag-20160509.pdf #mkbkurs #miljökonsekvensbeskrivning

Andel #biodrivmedel inom vägtransporter http://www.trafikverket.se/contentassets/07f80f01d92144eebf1a01fcb60ac923/pm_vagtrafikens_utslapp_2015.pdf

Andel #biodrivmedel inom vägtransporter http://www.trafikverket.se/contentassets/07f80f01d92144eebf1a01fcb60ac923/pm_vagtrafikens_utslapp_2015.pdf

Jämförande studie av #Trafikverket http://www.svk.se/siteassets/jobba-har/dokument/presentation-av-exjobb-om-projektuppfoljning.pdf

Jämförande studie av #Trafikverket http://www.svk.se/siteassets/jobba-har/dokument/presentation-av-exjobb-om-projektuppfoljning.pdf

Resultat persontransporter bild 2010, 2030BAU och 2030KS https://danielhellden.files.wordpress.com/2016/03/slutrapport-regionalisering-klimatscenario.pdf #WSP #Trafikverket . Hittade hit via artikel i DN http://www.dn.se/debatt/ostlig-led-i-stockholm-omojlig-med-klimatmal/ .

Resultat persontransporter bild 2010, 2030BAU och 2030KS https://danielhellden.files.wordpress.com/2016/03/slutrapport-regionalisering-klimatscenario.pdf #WSP #Trafikverket . Hittade hit via artikel i DN http://www.dn.se/debatt/ostlig-led-i-stockholm-omojlig-med-klimatmal/ .

Potential för minskad biltrafik https://danielhellden.files.wordpress.com/2016/03/slutrapport-regionalisering-klimatscenario.pdf #WSP #Trafikverket Hittade hit via artikel i DN http://www.dn.se/debatt/ostlig-led-i-stockholm-omojlig-med-klimatmal/ .

Potential för minskad biltrafik https://danielhellden.files.wordpress.com/2016/03/slutrapport-regionalisering-klimatscenario.pdf #WSP #Trafikverket Hittade hit via artikel i DN http://www.dn.se/debatt/ostlig-led-i-stockholm-omojlig-med-klimatmal/ .

"För att Sverige ska klara de internationella klimatåtagandena måste biltrafiken minska. Det fastslår den nationella transportmyndigheten #Trafikverket" http://www.dn.se/debatt/ostlig-led-i-stockholm-omojlig-med-klimatmal/

”Östlig led i Stockholm omöjlig med klimatmål” - DN.

#Trafikverket's rapport: "Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av #växthusgaser - ett regeringsuppdrag:  http://www.trafikverket.se/contentassets/35a7ce71b5fb4e83b1de8990aedbb2c0/rapport-2016-111-160630.pdf

#Trafikverket's rapport: "Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av #växthusgaser - ett regeringsuppdrag: http://www.trafikverket.se/contentassets/35a7ce71b5fb4e83b1de8990aedbb2c0/rapport-2016-111-160630.pdf

#Trafikverket's FOI 2016-2016 http://www.trafikverket.se/contentassets/869f2edcbb3c40a795aa59c2f0a0feef/inriktningsdokumnet_foi_portfoljer_2016_2018_ver_1_0.pdf .

#Trafikverket's FOI 2016-2016 http://www.trafikverket.se/contentassets/869f2edcbb3c40a795aa59c2f0a0feef/inriktningsdokumnet_foi_portfoljer_2016_2018_ver_1_0.pdf .

Granskning av byggstartsförslag i "Granskning av #Trafikverket's byggstartsförslag 2015" : http://spotidoc.com/doc/4294036/granskning-av-trafikverkets-byggstartsf%C3%B6rslag-2015

Granskning av byggstartsförslag i "Granskning av #Trafikverket's byggstartsförslag 2015" : http://spotidoc.com/doc/4294036/granskning-av-trafikverkets-byggstartsf%C3%B6rslag-2015

Planläggning av väg och järnväg http://docplayer.se/1839-Rapport-planlaggning-av-vagar-och-jarnvagar-version-1-0.html . På #docplayer: http://docplayer.se #Trafikverket

Planläggning av väg och järnväg http://docplayer.se/1839-Rapport-planlaggning-av-vagar-och-jarnvagar-version-1-0.html . På #docplayer: http://docplayer.se #Trafikverket

Så planeras en väg på #Trafikverket http://docplayer.se/33356-Planlaggningsprocessen-regleras-i-vaglagen-1971-948-lagen-om-byggande-av-jarnvag-1995-1649-och-miljobalken-1998-808.html . Finns på #docplayer: http://docplayer.se  .

Så planeras en väg på #Trafikverket http://docplayer.se/33356-Planlaggningsprocessen-regleras-i-vaglagen-1971-948-lagen-om-byggande-av-jarnvag-1995-1649-och-miljobalken-1998-808.html . Finns på #docplayer: http://docplayer.se .

Granskning av " #Trafikverket's byggstartsförslag 2015": http://spotidoc.com/doc/4294036/granskning-av-trafikverkets-byggstartsf%C3%B6rslag-2015  Ligger på #Spotidoc http://spotidoc.com/doc

Granskning av " #Trafikverket's byggstartsförslag 2015": http://spotidoc.com/doc/4294036/granskning-av-trafikverkets-byggstartsf%C3%B6rslag-2015 Ligger på #Spotidoc http://spotidoc.com/doc

En jämförelse mellan två vägkonstruktioner ur ett miljöperspektiv http://docplayer.se/14930123-En-jamforelse-mellan-tva-vagkonstruktioner-ur-ett-miljoperspektiv.html

En jämförelse mellan två vägkonstruktioner ur ett miljöperspektiv http://docplayer.se/14930123-En-jamforelse-mellan-tva-vagkonstruktioner-ur-ett-miljoperspektiv.html

Pinterest
Search