#Vindkraft'ens påverkan på fladdermöss https://www.youtube.com/attribution_link?a=yJfsIM3PKKg&u=/watch%3Fv%3DmEDdUk98-uk%26feature%3Dshare

#Vindkraft'ens påverkan på fladdermöss https://www.youtube.com/attribution_link?a=yJfsIM3PKKg&u=/watch%3Fv%3DmEDdUk98-uk%26feature%3Dshare

#havsvind Global Tech I wind turbine installation: 5 days on Brave Tern & 5 days https://www.youtube.com/watch?v=vZUOvIoUbNM

Global Tech I wind turbine installation: 5 days on Brave Tern & 5 days on Bold Tern

#HornsRev #vindkraftspark till havs https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/pressmeddelanden/2017/byggstart-for-danmarks-storsta-vindkraftpark-till-havs/

#HornsRev #vindkraftspark till havs https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/pressmeddelanden/2017/byggstart-for-danmarks-storsta-vindkraftpark-till-havs/

Dong Energy vill bygga #vindkraftspark utanför Skånes kust https://www.hd.se/2017-10-11/dansk-energijatte-vill-bygga-700-vindkraftverk-utanfor-skanes-kust

Dong Energy vill bygga #vindkraftspark utanför Skånes kust https://www.hd.se/2017-10-11/dansk-energijatte-vill-bygga-700-vindkraftverk-utanfor-skanes-kust

#EolusVind - Intervju med VD Per Witalisson (Q2 2016/17) https://www.youtube.com/watch?v=M17AU4JWt8M Mer om Eolus vind http://www.introduce.se/foretag/eolus-vind/intervjuer/2017/4/eolus-vind---intervju-med-vd-per-witalisson-q2-201617/ .

Eolus Vind - Intervju med VD Per Witalisson

Totalhaveri för #vindkraft'en? https://www.svd.se/ett-totalhaveri-ar-nara-for-vindkraften

Totalhaveri för #vindkraft'en? https://www.svd.se/ett-totalhaveri-ar-nara-for-vindkraften

Svensk vindkraft mot rekordår – Danmark klart passerat - Energiföretagen Sverige https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2017/augusti/svensk-vindkraft-mot-rekordar--danmark-passerat/

Svensk vindkraft mot rekordår – Danmark klart passerat - Energiföretagen Sverige https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2017/augusti/svensk-vindkraft-mot-rekordar--danmark-passerat/

#samråd enligt #miljöbalken http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P4

#samråd enligt #miljöbalken http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P4

informationsträff rörande ev. #vindkraft på #Bergön i mars 2014 http://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/blog/2014/03/18/samradsmote-vindkraft-5-mars-2014/

informationsträff rörande ev. #vindkraft på #Bergön i mars 2014 http://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/blog/2014/03/18/samradsmote-vindkraft-5-mars-2014/

Här är länderna som installerade mest vindkraftskapacitet 2016 | Effekt

Här är länderna som installerade mest vindkraftskapacitet 2016 | Effekt

Klintman & Waldo (2008) Erfarenheter av #vindkraft'setablering: förankring, acceptans och motstånd https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5866-1.pdf?pid=3465 .

Klintman & Waldo (2008) Erfarenheter av #vindkraft'setablering: förankring, acceptans och motstånd https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5866-1.pdf?pid=3465 .

Waldo & Klintman (2010) Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6300/978-91-620-6351-1/ .

Waldo & Klintman (2010) Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6300/978-91-620-6351-1/ .

Mels & Aronsson (2010) Planering och kommunikation kring #vindkraft i havet: en studie av lokala förankringsprocesser https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6350-4.pdf?pid=3657 .

Mels & Aronsson (2010) Planering och kommunikation kring #vindkraft i havet: en studie av lokala förankringsprocesser https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6350-4.pdf?pid=3657 .

Vindvals syntesrapport ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” (2012), som delar upp analysen i fyra delar: 1 Hälsa (buller, skuggor etc). 2. Ekonomi (sysselsättning, effekter på turism etc) 3. Landskap (landskapsanalys etc) och 4. Förankring (attityder och deltagande): https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf

Vindvals syntesrapport ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” (2012), som delar upp analysen i fyra delar: 1 Hälsa (buller, skuggor etc). 2. Ekonomi (sysselsättning, effekter på turism etc) 3. Landskap (landskapsanalys etc) och 4. Förankring (attityder och deltagande): https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf

"Klimathotet och vindkraftens återkomst" i Jonas Anshelms rapport "Kraftproduktion och miljöopinion" (maj 2013) https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6571-3/ Direktlänk till rapport https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6571-3.pdf?pid=8341 .

"Klimathotet och vindkraftens återkomst" i Jonas Anshelms rapport "Kraftproduktion och miljöopinion" (maj 2013) https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6571-3/ Direktlänk till rapport https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6571-3.pdf?pid=8341 .

#vindkraft'en i Samhället, Stig Blomskog undersöker "Beslutsstödsmodeller för tillståndsprövning och etablering av vindkraft"  under 2017 http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/forskning/vindval/pagaendeprojekt-2017201-8jan.pdf Se även https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/forskning/vindval/18novinbjudanny.pdf.

#vindkraft'en i Samhället, Stig Blomskog undersöker "Beslutsstödsmodeller för tillståndsprövning och etablering av vindkraft" under 2017 http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/forskning/vindval/pagaendeprojekt-2017201-8jan.pdf Se även https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/forskning/vindval/18novinbjudanny.pdf.

Pinterest
Search