Body tracing with blocks. Gloucestershire Resource Centre http://www.grcltd.org/scrapstore/

Body outlines in the block center - great science & math connection (count the # of blocks needed) Perimeter.

Child Care Basics Resource Blog: Threading

A cute craft to make and give to somebody for mothers day or a relatives birthday. Made by pencil holes in the shape of a heart and yarn weaved in between.

4 Half Self Portraits Project by Hannahs Art Club.

4 Half Self Portraits Project by Hannahs Art Club - this reminds me of the activate where you print photos and they colour or paint them in.

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Pinterest
Search