True Life I'm a Teacher

How to Have Meaningful Classroom Conversations

How to use discussion starters or discussion cards to have meaningful classroom conversations, teach listening and speaking skills, and create a strong classroom community.

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

So simple yet so effective

This is a great way to display family pictures! I love how it brings nature inside and connects all family trees together as one classroom family tree.

Här står jag och duger

Här står jag och duger ("Here I Stand and I Am Good")

Intentional Teaching made visible

Intentional Teaching made visible. Would be interesting to have a "map" of their main topic on the wall as a way of documentation.

Utvärderingslappar

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Undervisningsmaterial och lektionsplaneringar om Barnkonventionen, barns rätt och annat! Gratis och anpassat för olika åldrar

Undervisningsmaterial och lektionsplaneringar om Barnkonventionen, barns rätt och annat! Gratis och anpassat för olika åldrar

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Förskolläraren: Tema - jag och värdegrundsarbete

Förskolläraren: Tema - jag och värdegrundsarbete

Pinterest
Search