Kungörelser, Placat, Förordningar och reglemente

23 Pins28 Followers
Wi CARL JOHAN med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre Weterligt ... Kungen kallar vi i dag Karl XIV Johan

Wi CARL JOHAN med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre Weterligt ... Kungen kallar vi i dag Karl XIV Johan

Kungörelse angående De, inom wissa delar af Malmöhus Län, sisdledne sommar förefallna oroliga upträden 4 Januarii 1812 Carl Johan (Karl XIII) - Gäller det s.k. Skånska Bondeupproret 1811

Kungörelse angående De, inom wissa delar af Malmöhus Län, sisdledne sommar förefallna oroliga upträden 4 Januarii 1812 Carl Johan (Karl XIII) - Gäller det s.k. Skånska Bondeupproret 1811

Kongl. Majts Nådige PLACAT angående Bertalning till Creditorerne  Gifwit Ystad den 9 Januarii 1716 Karl XII bodde ibland i Ystad och styrde Sverige därifrån. Bl.a. 13/12 1715-18/2 1716. Försättsblad

Kongl. Majts Nådige PLACAT angående Bertalning till Creditorerne Gifwit Ystad den 9 Januarii 1716 Karl XII bodde ibland i Ystad och styrde Sverige därifrån. Bl.a. 13/12 1715-18/2 1716. Försättsblad

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående en i Ystad inrättad enskild Bank, under namn af Skånska Privat-Banken gifven Stockholm Slott den 14 October 1830 Framsida

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående en i Ystad inrättad enskild Bank, under namn af Skånska Privat-Banken gifven Stockholm Slott den 14 October 1830 Framsida

Kundgörelse huru med Bewakningen emot Swenskt Sädes-bränwins olofliga försel på landet ... 20 December 1770 Adolf Fredrik Baksida med kronoslinga (föregångare till stämpel)

Kundgörelse huru med Bewakningen emot Swenskt Sädes-bränwins olofliga försel på landet ... 20 December 1770 Adolf Fredrik Baksida med kronoslinga (föregångare till stämpel)

Kungörelse angående Undwikande av främmande ord och talesätt uti alla Kungörelser, Handlingar och Skrifter, som til Menighetens efterrättelse utgifwas 5 Julii 1810 Undrrskrivet Carl (Karl XIII)

Kungörelse angående Undwikande av främmande ord och talesätt uti alla Kungörelser, Handlingar och Skrifter, som til Menighetens efterrättelse utgifwas 5 Julii 1810 Undrrskrivet Carl (Karl XIII)

Kundgörelse Om Angelägenheten at wahrsamt och försigtigt hushålla med Spannemålen 1765 Underskrivet Adolph Fredrich  (Adolf Fredrik)

Kundgörelse Om Angelägenheten at wahrsamt och försigtigt hushålla med Spannemålen 1765 Underskrivet Adolph Fredrich (Adolf Fredrik)

Kongl. Maj;ts Nådiga Kungörelse Angående Des öfwerresa til Pomern... Försättsblad

Kongl. Maj;ts Nådiga Kungörelse Angående Des öfwerresa til Pomern... Försättsblad

Placat 1716 Vapensköld Sveriges Riksvapen

Placat 1716 Vapensköld Sveriges Riksvapen

Del av Placat 1687 Locus Sigilli (LS)

Del av Placat 1687 Locus Sigilli (LS)

Del av Placat 1687 Sveriges Riksvapen

Del av Placat 1687 Sveriges Riksvapen

Resolution angående Deras Straff / hwilka på något sätt sielfwilligt gjort sig oduglige til at slipps dymedelst ifrån Soldaste-tiensten 9 Decemb 1717 Carolus (Karl XII)

Resolution angående Deras Straff / hwilka på något sätt sielfwilligt gjort sig oduglige til at slipps dymedelst ifrån Soldaste-tiensten 9 Decemb 1717 Carolus (Karl XII)

Placat Emoot Tobaks införande... Gifwit Stockholm den 12 Aprilis, 1687 Carolus (Karl XI)

Placat Emoot Tobaks införande... Gifwit Stockholm den 12 Aprilis, 1687 Carolus (Karl XI)

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754 Sista sidan

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754 Sista sidan

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754

Fegne-tal till Konung Adoph Fredrich och Drottning Lovisa Ulrica 25 Augusti 1754

Kungörelse 1833

Kungörelse 1833

Pinterest
Search