Titlar och Yrken

Under årens lopp har jag samlat nära 3000 brev med olika yrken och titlar, visar här ett litet urval. Har Du något att avvara kontakta mig på min hemsida www.123minsida.se/kjellb Titles and Occupations
97 Pins30 Followers
Salsmästare är detsamma som Pappersmästare Chef vid ett pappersbruk Från danskan: Sals-mester, en. (til I. Sal 1.1; fagl.) funktionær paa en papirfabrik, der leder arbejdet paa den sal, hvor de indkomne klude sorteres (“kludesalen”), ell. paa den sal, hvor det færdige papir sorteres, tælles og indpakkes (“papirsalen”). BerlTid.20/101934.26.sp.6. jf.

Salsmästare är detsamma som Pappersmästare Chef vid ett pappersbruk Från danskan: Sals-mester, en. (til I. Sal 1.1; fagl.) funktionær paa en papirfabrik, der leder arbejdet paa den sal, hvor de indkomne klude sorteres (“kludesalen”), ell. paa den sal, hvor det færdige papir sorteres, tælles og indpakkes (“papirsalen”). BerlTid.20/101934.26.sp.6. jf.

Överfyringejiören - De på Fyringeniörskontoret anställda tituleras Överfyringeniör (avdelningschef)-

Överfyringejiören - De på Fyringeniörskontoret anställda tituleras Överfyringeniör (avdelningschef)-

Underlöjtnant - motsvaras i Sverige av fänrik.

Underlöjtnant - motsvaras i Sverige av fänrik.

Stenhuggaren - en person vars yrke är att forma sten.

Stenhuggaren - en person vars yrke är att forma sten.

Skärslipare - en person som slipar knivar, saxar och andra skärande verktyg.

Skärslipare - en person som slipar knivar, saxar och andra skärande verktyg.

Sjökadett - en kadett är en officersaspirant, student vid en officersutbildning.

Sjökadett - en kadett är en officersaspirant, student vid en officersutbildning.

Mejerskan  - Benämning på kvinna i ledande ställning på ett mejeri.

Mejerskan - Benämning på kvinna i ledande ställning på ett mejeri.

Masmästare - Chef och ansvarig för hyttan

Masmästare - Chef och ansvarig för hyttan

Lectorn - Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare.

Lectorn - Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare.

Kustartilleristen - Kustartilleriet är en militär organisation med uppgift att försvåra kusinvation.

Kustartilleristen - Kustartilleriet är en militär organisation med uppgift att försvåra kusinvation.

Kronofogde var före 1917 ett personligt ämbete.

Kronofogde var före 1917 ett personligt ämbete.

Jordemor - äldre benämning på Barnmorska

Jordemor - äldre benämning på Barnmorska

Häradshöfdingen - Häradshövding var i Sveriges rättsväsen titeln på en ordförande i ett härad på landsbygden.

Häradshöfdingen - Häradshövding var i Sveriges rättsväsen titeln på en ordförande i ett härad på landsbygden.

Husjungfrun - En dotter till en Sergant blev Husjungfru på ett betydande gods och inte en piga.

Husjungfrun - En dotter till en Sergant blev Husjungfru på ett betydande gods och inte en piga.

Huggedräng Statavlönad gårdssnickare

Huggedräng Statavlönad gårdssnickare

Grenadjären En grenadjär var ursprungligen en soldat som kastade handgranater (fr. grenade)

Grenadjären En grenadjär var ursprungligen en soldat som kastade handgranater (fr. grenade)

Pinterest
Search