Do you dread being away from your classroom? Do your students fall apart when there is a guest or substitute teacher in the room? Make your sub rules & expectations explicitly clear with an anchor chart like this one!

Making Guest Teacher Days Run Smoothly

Classroom Organization, Classroom Management, Class Management, Classroom Ideas, Teacher Education, Montessori Toddler, Teaching Materials, Life Skills, School Stuff

Väggord: Lärare öppnar dörrar

Väggord: Lärare öppnar dörrar

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Pinterest
Search