Free printable LEGO Alphabet cards!

Alphabet Lego Cards: Uppercase {free printable

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Preschool Seasons, Kids Work, Early Literacy, Early Childhood Education, Teaching Science, Pre School, Special Education, Geography, Montessori

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Alkuopettajat FB -sivustosta / Susanna enlund

Alkuopettajat FB -sivustosta / Susanna enlund

Classroom Rules, Classroom Ideas, Teacher Education, Teaching Time, Growth Mindset, Assessment, Teacher Stuff, Adhd, Worksheets

2 Stars and a Wish - descriptive feedback for students

Students identify two things that they know and one thing that they wish they knew. This is a quick and easy way to formatively assess student knowledge.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Boktokig: Läsbingo för barn på sommarlovet

Boktokig: Läsbingo för barn på sommarlovet

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Tips och material från lärare, LPP osv - ABC-klubben Natur&Kultur

Pinterest
Search