Så här använder vi svenskar Facebook 2012. Sammanställning och infografik: Kreafon. Källor: Checkfacebook och  Socialbakers (sept 2012)

Så här använder vi svenskar Facebook 2012. Sammanställning och infografik: Kreafon. Källor: Checkfacebook och Socialbakers (sept 2012)

57% av Sveriges kommuner har en kommunövergripande sida. Karlstad är den sida med flest gillare (15130). Jokkmokk är den kommun som har flest gillare i relation till antalet kommuninvånare (40%). Luleå, Östersund och Leksand kan sägas vara de kommuner som lyckats bäst i sin dialog på Facebook.

57% av Sveriges kommuner har en kommunövergripande sida. Karlstad är den sida med flest gillare (15130). Jokkmokk är den kommun som har flest gillare i relation till antalet kommuninvånare (40%). Luleå, Östersund och Leksand kan sägas vara de kommuner som lyckats bäst i sin dialog på Facebook.

Sociala medier på arbetstid? Ja visst! Sociala medier kan med fördel användas i jobbet.

Sociala medier på arbetstid? Ja visst! Sociala medier kan med fördel användas i jobbet.

Medievanor i Sverige (sociala medier) 2010-2011. Sammanställning och infografik: Kreafon. Källor: Nordicom Mediebarometern 2010, Svenskarna och Internet 2010, internetstatistik.se.

Medievanor i Sverige (sociala medier) 2010-2011. Sammanställning och infografik: Kreafon. Källor: Nordicom Mediebarometern 2010, Svenskarna och Internet 2010, internetstatistik.se.

Kommunen på Facebook 2014 - Sveriges enda sammanställning av alla kommuners sidor på Facebook. Popularitet, engagemang, medborgarkontakt och mycket mer. Laddas ner från kreafonbutiken.se.

Kommunen på Facebook 2014 - Sveriges enda sammanställning av alla kommuners sidor på Facebook. Popularitet, engagemang, medborgarkontakt och mycket mer. Laddas ner från kreafonbutiken.se.

Tidslinje för när kommunerna kom igång med sina facebooksidor. Ur rapporten Kommunen på Facebook, som kan laddas ner från kreafonbutiken.se

Tidslinje för när kommunerna kom igång med sina facebooksidor. Ur rapporten Kommunen på Facebook, som kan laddas ner från kreafonbutiken.se

Sverige på Facebook 2011. Antal användarkonton, åldersfördelning med mera.

Sverige på Facebook 2011. Antal användarkonton, åldersfördelning med mera.

Pinterest
Search