"En läsande klass". Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. www.enlasandeklass.se

Här hittar ni information om läsförståelsestrategier och länkar till filmer.

"En läsande klass". Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. www.enlasandeklass.se

"En läsande klass". Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. www.enlasandeklass.se

"En läsande klass". Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper.  www.enlasandeklass.se

Här hittar ni information om läsförståelsestrategier och länkar till filmer.

ABC-klubben åk 1 med digitala övningar för eleverna. Ljudning, stavning, ord m…

Ljudning, stavning, ord m…

"En läsande klass". Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen. www.enlasandeklass.se

Läsförståelsestrategier i praktiken: Att bedöma läsförståelse

ABC-klubben Fk-åk3. Läsa, skriva, webb, övningar m m.

ABC-klubben Läsa, skriva, webb, övningar m m.

Ladda ned Läsfixarna! - Natur och Kultur

Ladda ned Läsfixarna! - Natur och Kultur

Pinterest
Search