Pinterest
UNGA TILLBAKA TILL SKOLAN Sedan januari i fjol jobbar teamet ”Ökad skolnärvaro” med så kallade hemmasittare – grundskoleelever som inte har varit i skolan på en månad eller mer – på Lidingö. Samarbete är en framgångsfaktor. Teamet består av socionom, lärare som har jobbat många år med barn med särskilda behov och fritidsledare. Man stöttar föräldrar, pushar elever och har ett nära samarbete med skolan. Utgångspunkten är att alla föräldrar gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

UNGA TILLBAKA TILL SKOLAN Sedan januari i fjol jobbar teamet ”Ökad skolnärvaro” med så kallade hemmasittare – grundskoleelever som inte har varit i skolan på en månad eller mer – på Lidingö. Samarbete är en framgångsfaktor. Teamet består av socionom, lärare som har jobbat många år med barn med särskilda behov och fritidsledare. Man stöttar föräldrar, pushar elever och har ett nära samarbete med skolan. Utgångspunkten är att alla föräldrar gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

ÅLDRAS MED HIV Drygt 7000 svenskar lever med hiv. Mer än hälften är över 50 år. Vad händer med dem när de blir riktigt gamla och vårdbehövande? Finns kompetens och beredskap på äldreboenden och sjukhus? Svar: Detta är en så länge en icke-fråga.

ÅLDRAS MED HIV Drygt 7000 svenskar lever med hiv. Mer än hälften är över 50 år. Vad händer med dem när de blir riktigt gamla och vårdbehövande? Finns kompetens och beredskap på äldreboenden och sjukhus? Svar: Detta är en så länge en icke-fråga.

ROBOTAR FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Robotrevolution blir inte så blodig som sci-fi:n gör gällande. Revisorn, däremot, kanske ska börja leta efter ett nytt jobb. Personer vars främsta styrkor är fakta kommer inte ha lika betydande plats i samhället längre. Datorn kan sköta din bokföring, leta prejudikat i lagtexter och ställa diagnoser på sjuka människor. – I stället är det egenskaper som redan nu definieras som det mest mänskliga: Kreativitet och empati, som kommer att bli ännu viktigare.

ROBOTAR FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Robotrevolution blir inte så blodig som sci-fi:n gör gällande. Revisorn, däremot, kanske ska börja leta efter ett nytt jobb. Personer vars främsta styrkor är fakta kommer inte ha lika betydande plats i samhället längre. Datorn kan sköta din bokföring, leta prejudikat i lagtexter och ställa diagnoser på sjuka människor. – I stället är det egenskaper som redan nu definieras som det mest mänskliga: Kreativitet och empati, som kommer att bli ännu viktigare.

UNGA MÅR DÅLIGT Fler unga mår dåligt av stressen i skolan. Många unga tycker att det är mycket press i skolan. 7 av 10 tonårstjejer har psykiska besvär på grund av att det är för stressigt. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-junior/fler-unga-mar-daligt-av-stressen-i-skolan/

UNGA MÅR DÅLIGT Fler unga mår dåligt av stressen i skolan. Många unga tycker att det är mycket press i skolan. 7 av 10 tonårstjejer har psykiska besvär på grund av att det är för stressigt. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-junior/fler-unga-mar-daligt-av-stressen-i-skolan/

MORALEN I ROBOTAR Nu tar robotarna klivet in i våra hem och börjar handha även mellanmänskliga relationer, läxhjälp, inom vården eller som sällskap i våra hem. Det innebär att vi måste börja fundera över de sociala och tiska aspekterna kring det.

MORALEN I ROBOTAR Nu tar robotarna klivet in i våra hem och börjar handha även mellanmänskliga relationer, läxhjälp, inom vården eller som sällskap i våra hem. Det innebär att vi måste börja fundera över de sociala och tiska aspekterna kring det.

TEKNIK ANPASSAR LÄRANDET IT-jättarna slåss om att få utveckla tekniken i undervisningen. En av de främsta forskarna på området varnar dock för it-system som inte tar hänsyn till olika lärares sätt att arbeta.

TEKNIK ANPASSAR LÄRANDET IT-jättarna slåss om att få utveckla tekniken i undervisningen. En av de främsta forskarna på området varnar dock för it-system som inte tar hänsyn till olika lärares sätt att arbeta.

LEDARSKAPET SPELAR ROLL Tove Lifvendahl: Både asylströmmar och den ekonomiska migrationen kommer att fortgå och utgöra både möjligheter och problem. Den medicinska och tekniska vetenskapen kommer att skapa ett utbud som inte ens hundraprocentiga skatteuttag kan finansiera. Människor kommer i allt större utsträckning att bli cirkulärmigranter osv. Vår förmåga att utveckla samhället och lösa problem påverkas av om de ledare vi väljer främst känner nyfikenhet eller oro inför denna framtid.

LEDARSKAPET SPELAR ROLL Tove Lifvendahl: Både asylströmmar och den ekonomiska migrationen kommer att fortgå och utgöra både möjligheter och problem. Den medicinska och tekniska vetenskapen kommer att skapa ett utbud som inte ens hundraprocentiga skatteuttag kan finansiera. Människor kommer i allt större utsträckning att bli cirkulärmigranter osv. Vår förmåga att utveckla samhället och lösa problem påverkas av om de ledare vi väljer främst känner nyfikenhet eller oro inför denna framtid.

LÄRARASSISTENTER LÄTTAR BÖRDAN I Vingåker anställs lärarassistenter för att jobba mot elever i de yngre åldrarna och tjänsterna finansieras med pengar från det statliga lågstadielöftet. Fler lärare är inte alltid den bästa lösningen. Rektor tror på att försöka få in fler kompetenser och personer med olika erfarenheter som kan arbeta runt barnen. Länk: http://www.pressreader.com/sweden/dagens-samh%C3%A4lle/20160317/282003261536917

LÄRARASSISTENTER LÄTTAR BÖRDAN I Vingåker anställs lärarassistenter för att jobba mot elever i de yngre åldrarna och tjänsterna finansieras med pengar från det statliga lågstadielöftet. Fler lärare är inte alltid den bästa lösningen. Rektor tror på att försöka få in fler kompetenser och personer med olika erfarenheter som kan arbeta runt barnen. Länk: http://www.pressreader.com/sweden/dagens-samh%C3%A4lle/20160317/282003261536917

BRYTA SISTA TABUT Bra men också oroväckande tycker Suzanne Osten om debatten kring hennes film. Dagens föräldrageneration har alldeles för lite tid ihop med sina barn och vill därför undvika obekväma frågor. Att ens mamma är galen, säger konstiga saker och att folk är rädda för henne är väldigt skamligt för barn att bära på, men det verkar som att samhället ännu inte riktigt klarar av att hantera eller prata om det.

BRYTA SISTA TABUT Bra men också oroväckande tycker Suzanne Osten om debatten kring hennes film. Dagens föräldrageneration har alldeles för lite tid ihop med sina barn och vill därför undvika obekväma frågor. Att ens mamma är galen, säger konstiga saker och att folk är rädda för henne är väldigt skamligt för barn att bära på, men det verkar som att samhället ännu inte riktigt klarar av att hantera eller prata om det.

KVINNOR MAGSÅR DEPRESSION Unga kvinnor äter alltmer magsårsmedicin och läkemedel mot depression. Och enligt statistik får kvinnor mer magsyremedel, antidepressiva läkemedel och sömnmedel än män. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/allt-fler-kvinnor-ater-magsarsmediciner/

KVINNOR MAGSÅR DEPRESSION Unga kvinnor äter alltmer magsårsmedicin och läkemedel mot depression. Och enligt statistik får kvinnor mer magsyremedel, antidepressiva läkemedel och sömnmedel än män. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/allt-fler-kvinnor-ater-magsarsmediciner/

INKOMSTGAP BARNFAMILJER VÄXER Klyftan mellan de ekonomiskt mest utsatta barnen och dem som lever i familjer med genomsnittsinkomster har ökat i Sverige enligt en ny rapport från Unicef.

INKOMSTGAP BARNFAMILJER VÄXER Klyftan mellan de ekonomiskt mest utsatta barnen och dem som lever i familjer med genomsnittsinkomster har ökat i Sverige enligt en ny rapport från Unicef.

LÅNA BYTA DELA Delningsekonomin är på frammarsch ordentligt. Ett exempel är gör-det-själv-verkstaden Cykelköket. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-ekonomi/pa-gordetsjalvverkstaden-delar-alla-pa-verktygen/

LÅNA BYTA DELA Delningsekonomin är på frammarsch ordentligt. Ett exempel är gör-det-själv-verkstaden Cykelköket. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-ekonomi/pa-gordetsjalvverkstaden-delar-alla-pa-verktygen/

SENIORER RÄDDNING OFFENTLIGA I takt med att det saknas arbetskraft har pensionärerna blivit räddningen för offentliga arbetsgivare. I dag räder brist inom flera yrken, inte minst inom vård- och skolyrken men också inom social omsorg. Och i SCB:s statistik märks det tydligt också hur åldersgruppen 65-75 blivit viktigare för arbetslivet i stort. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-jobb/seniorerna-blir-raddningen-for-offentliga-arbetsgivare/

SENIORER RÄDDNING OFFENTLIGA I takt med att det saknas arbetskraft har pensionärerna blivit räddningen för offentliga arbetsgivare. I dag räder brist inom flera yrken, inte minst inom vård- och skolyrken men också inom social omsorg. Och i SCB:s statistik märks det tydligt också hur åldersgruppen 65-75 blivit viktigare för arbetslivet i stort. Länk: http://www.dn.se/arkiv/dn-jobb/seniorerna-blir-raddningen-for-offentliga-arbetsgivare/

MÅSTE STÖDJA EGENVÅRD Sjukvårdssystemet måste gå från att leverera vård till att stödja egenvård anser forskaren Sara Riggare. Trots att teknik och sociala medier revolutionerar många patienters tillvaro lyckas inte vården hantera sina allt aktivare patienter. Sara är en hängiven deltagare i den rörelse som kallas Quantified Self och som består av människor som mäter och bokför en mängd data om sig själva. Metoden använd av allt fler med kroniska sjukdomar som då kan optimera sina…

MÅSTE STÖDJA EGENVÅRD Sjukvårdssystemet måste gå från att leverera vård till att stödja egenvård anser forskaren Sara Riggare. Trots att teknik och sociala medier revolutionerar många patienters tillvaro lyckas inte vården hantera sina allt aktivare patienter. Sara är en hängiven deltagare i den rörelse som kallas Quantified Self och som består av människor som mäter och bokför en mängd data om sig själva. Metoden använd av allt fler med kroniska sjukdomar som då kan optimera sina…

ANDEL KVINNLIGA ARTISTER Tensta Gospel Choir som fyller 20 år har lyckats skapa det Musiksverige ropar efter: en plantskola för unga framtidsröster. Men kören fyller många andra funktioner.

ANDEL KVINNLIGA ARTISTER Tensta Gospel Choir som fyller 20 år har lyckats skapa det Musiksverige ropar efter: en plantskola för unga framtidsröster. Men kören fyller många andra funktioner.

LYX SLIPPA VÄLJA Den nya lyxen - att slippa välja. Nya företag som tar oss i handen och talar om vad vi ska läsa, se, äta och hur vi ska klä oss dyker upp hela tiden. Mitt i Stockholm 1 april 2016 http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mifk

LYX SLIPPA VÄLJA Den nya lyxen - att slippa välja. Nya företag som tar oss i handen och talar om vad vi ska läsa, se, äta och hur vi ska klä oss dyker upp hela tiden. Mitt i Stockholm 1 april 2016 http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mifk