Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att…

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att…

Strukturen "Inre-Yttre cirkel" är en struktur inom Kooperativt Lärande som kan användas för flera olika ändamål: repetition, kunskapsdelning, diskussion, utveckla idéer.

explicit träning i att lyssna

Denna struktur utgår från grunden i Turas om där eleverna turas om att vara den som leder samtalet och den som för anteckningar. I kloka pennan turas eleverna om på ett annat sätt genom att läraren…

Denna struktur utgår från grunden i Turas om där eleverna turas om att vara den som leder samtalet och den som för anteckningar. I kloka pennan turas eleverna om på ett annat sätt genom att läraren…

Pussel: Lästräning – Kooperativt Lärande

Pussel: Lästräning – Kooperativt Lärande

En grön, en gul och en orange post it lapp med tryck på.

En grön, en gul och en orange post it lapp med tryck på.

En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter. För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi…

En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter. För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi…

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande

Det kan vara en utmaning att få alla elever aktiva och involverade. Vid enskilt arbete kan det vara svårt att veta hur mycket enskilda elever faktiskt förstått och hänger med. För att främja språku…

Kort og greit om typer grupper og å lage grupper

Skolstart och Kooperativt lärande

Skolstart och Kooperativt lärande

Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande

Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande

Cooperative Learning är ett begrepp som inte är helt känt i Sverige. Vid eventuell fördjupning av Cooperative Learning kommer ni säkert känna igen en del interaktionsmodeller och strukturer som idag förekommer inom t.ex. språkinriktad undervisning.

Cooperative Learning är ett begrepp som inte är helt känt i Sverige. Vid eventuell fördjupning av Cooperative Learning kommer ni säkert känna igen en del interaktionsmodeller och strukturer som idag förekommer inom t.ex. språkinriktad undervisning.

materialforvaltare.jpg

materialforvaltare.jpg

Pinterest
Search