Lars Åkesson

Lars Åkesson

Studerar Medieteknik på KTH, intresserad av allt som hör där till