End of the Year Projects

End of the Year Projects (Mrs. T's First Grade Class)

End of the Year Projects or could be used for good-bye to summer vacation - Mrs. Ts First Grade Class

All Hands In display in a 5th grade classroom. Kids told all about themselves using their hand shape and we hung it around the room. This really was a fun and easy project for the first week of school.

Also pinned in Art for school--paper crafting. All Hands In display in an upper grade classroom. Kids told all about themselves using their hand shape and we hung it around the room. This really was a fun and easy project for the first week of school.

What do you see yourself doing this summer!

Kids Artists: Sunglasses - what do you see yourself doing this summer? The Art of Being Awesome

50+ Lego Building Projects for Kids

50+ Lego Building Projects for Kids

50 Lego Building Ideas for Kids - A huge collection of Lego building instructions, Lego games, Lego machines to make, and more!

Only...let's not call them mistakes... It's a great way to teach/learn how to solve problems? Classroom Management in the Art Room Tiger Apple Twist

let's not call them mistakes. It's a great way to teach/learn how to solve problems. My teacher used to call them "rethinking moments "! This will be in my classroom next year .Classroom Management in the Art Room Tiger Apple Twist

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Pinterest
Search