How to say I'm sorry. This chart is great for teaching children how to say sorry…

https://www.pinterest.com/pin/187180928240113090/

How to say I'm sorry. This chart helps my kindergarten students solve their problems independently. It has provided many tools and strategies for them!

How to say I'm sorry. This chart is great for teaching children how to say sorry and mean it.

https://www.pinterest.com/pin/187180928240113090/

How to say I'm sorry. This chart is great for teaching children how to say sorry and mean it. The visual aspect of this anchor chart is perfect for students with autism and special learning needs. A great checklist and prompts to apologize appropriately.

Bing : anchor charts for reading

Kindergarten Classroom - I wanted to share with you how I use Cynthia Rylant’s book The Relatives Came in my classroom to introduce reader’s workshop, gather writing samples, and surprise my class with a week-ending event they talk about all year.

Free Writing project for World Kindness Day

Kindness Day

Ways to be a good friend anchor chart-- This unit is perfect for the beginning of the year in Kinder!

social studies for kindergarten, kindergarten social studies units, citizenship unit. Social studies citizenship unit, Little Thinkers, Kindergarten social studies curriculum

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Pinterest
Search