Pinterest
Marianne Richter; Wool and Linen 'Rubirosa Röd' Rug for Märta Måås-Fjetterström, 1958.

Marianne Richter, 'Rubirosa röd' rug , designed executed Handwoven wool on a linen warp. 372 x cm x Produced by Märta Måås-Fjetterström AB, Båstad, Sweden. Woven with manufacturer’s mark AB MMF and artist’s initials MR.

MATTA Marianne Richter, "Stegeborg", Östergyllen. 137 x 200 cm. Beigebrun färgställning.

MATTA Marianne Richter, "Stegeborg", Östergyllen. 137 x 200 cm. Beigebrun färgställning.

RÖDA TRÄDET Komponerad av Marianne Richter 1945. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

ELDRYAN Komponerad av Marianne Richter 1955. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

JOSEFINA, BLÅGRÖN Komponerad av Marianne Richter 1955. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

RUBIROSA, GRÖN Komponerad av Marianne Richter 1958. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

BLOMMIG RYA Komponerad av Marianne Richter 1969. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

BLOMMOR OCH BLAD Komponerad av Marianne Richter 1944. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

MUREN, SANDFÄRGAD Komponerad av Marianne Richter 1971. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

GRANEN, GRÖN Komponerad av Marianne Richter 1949. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since

ANGELIKA Komponerad av Marianne Richter 1959. Märta Måås-Fjetterström.

Märta Måås-Fjetterström creates some of the finest rugs and tapestries in the world, handwoven at the studio in Båstad, Sweden by artisan weavers since