Pinterest
crafticious: New Year - Free Download & Digital Stamps

'Numbers' Free Digital Stamp Set 'plus' other fun paper crafts/digi's free

Jag fick en förfrågan om ett material om veckodagarna. Jag har letat på nätet och i de böcker och pärm jag har här hemma men inte hittat så mycket om just veckodagarna. Om man arbetar på en förskola…

Jag fick en förfrågan om ett material om veckodagarna. Jag har letat på nätet och i de böcker och pärm jag har här hemma men inte hittat så mycket om just veckodagarna. Om man arbetar på en förskola…

Number 5 Zentangle coloring page from Zentangle Numbers category. Select from 21162 printable crafts of cartoons, nature, animals, Bible and…

Zentangle Coloring pages. Select from 21273 printable Coloring pages of cartoons, animals, nature, Bible and many more.

Number 9 Zentangle coloring page from Zentangle Numbers category. Select from 21162 printable crafts of cartoons, nature, animals, Bible and…

Fyll brickan - ett enkelt spel där du använder addition/subtraktion eller alla fyra räknesätt.

Fyll brickan - ett enkelt spel där du använder addition/subtraktion eller alla fyra räknesätt.

Människokroppen – Bamse.se

Människokroppen – Bamse.se

Addera mera - additionsspel

Addera mera - additionsspel

Årets 12 månader.pdf – OneDrive

Årets 12 månader.pdf – OneDrive

Om Läsuppgifter/problemlösning i Lgr 11… Syfte Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhan…

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Om Läsuppgifter/problemlösning i Lgr 11… Syfte Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhan…

Mattepyssel Lätt med facit.pdf – OneDrive

Mattepyssel Lätt med facit.pdf – OneDrive

17 Dice Games for Kids (that teach early math skills) – Danya Banya

17 Dice Games for Kids (that teach early math skills

Lots of easy and fun DIY dice games that helps kids learn early maths skills like counting, counting on, number recognition and more.