Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning är en app som främst vänder sig till de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling. På hemsida går det att läsa att den är utvecklad av den danske lågstadieläraren Janus Madsen. Från appens förstasida kan användaren gå till sitt bibliotek, läsa om appen, få tips om hur appen kan användas, samt även se en kort instruktionsfilm. Kopingsskola-Gmail

This post is about a recent feedback that we have received from a School teacher at John Swett Elementary School, Martinez, CA about “Write to Read” app for kids. We were very glad to receive this and wanted to share with you all.

sär F _ Gy Sv Mspr Ml Eng Dragon Dictation - som skriver det du säger Genom att prata in i mikrofonen omvandlar appen det du sagt till skriven text. Dragon Dictation För att få appen att förså vad du säger krävs träning, man måste tala tydligt och långsamt för att det ska fungerar. Störande bakgrundsljud förstör också kvaliteten på röstupptagningen. Det krävs internetuppkoppling för att appen ska fungera. Kopingsskolla-utb

DragonDictation Dragon Dictation is an easy-to-use voice recognition application powered by Dragon® NaturallySpeaking® that allows you to easily speak and instantly see your text or email messages. FYI, works better the more articulate the speaker is.

sär Fsk- 3  Sv SVA Eng  Ordens magi - Ljuda ihop bokstäver till ord ger  ljudningshjälp till skrivandet. Det finns två val: själv välja ord och skriva med ljudningshjälp men utan ”rättning” eller skriva det ord som läses upp och som sedan kontrolleras om det är rätt.  Ibland kan det vara svårt att höra orden det går att ändra via inställningar.  I det stora hela finns det massor av bra inställningar man kan göra för att anpassa till varje enskild elev. Borgholm

Recension av Ordens magi - Ljuda ihop bokstäver till ord

sär F - Gy IntoWords - Läs- och skrivverktyg med inbyggd ordprediktion Ett verktyg för dig som vill skriva och läsa med uppläsningsstöd. Utöver att få den text du skriver uppläst kan du få förslag på ord till den text du skriver, så kallad ordprediktion. Finns mer info hos It-Janne  Kopingsskola-utb

IntoWords on the App Store

Ritprata 2 - Skapa sociala berättelser framtagna för att ha som ett berättarstöd i olika situationer och sammanhang. På appens förstasida samlas alla berättelser och härifrån kan användaren skapa nya, dela eller ta bort berättelser. Vill man skapa en ny berättelse börjar man på ett tomt ark, med några verktyg. Ett ritprogram med många färdiga symboler. Det går att rita, sudda, spela in ljud, skriva text och lägga in bilder från kameran.  Kopingsskola-Gmail

Stories to Tell on the App Store

sär. Fsk - Gy Popplet - Skapa tankekartor Appen är ett stilrent tankekartsverktyg. Du kan brainstorma, göra diagram eller andra uppställningar av information, göra listor, anteckningar, scrapbooking, reseplaner, fotoalbum, collage, portfolios, presentationer. scheman mm. Kopingsskola-Gmail

Popplet lite Great for work. Great for school. Popplet is a platform for your ideas. Popplet's super simple interface allows you to move at the speed of your thoughts. With Popplet you can capture your ideas and sort them visually in realtime.

sär Fsk - Gy Ped Keynote - Presentera mera det är viktigt att skolan undervisar i presentationsteknik för att eleverna ska kunna förmedla ett budskap på ett sätt som engagerar och intresserar åhöraren. Det är ett program som används för att presentera bilder och text, eventuellt kombinerat med ljud och video. Keynoteappen är ett presentationsverktyg med många funktioner och möjligheter. Kopingsskola-Gmail

Keynote is the most powerful presentation app ever designed for a mobile device. Built from the ground up for iPad, iPhone, and iPod touch, .

Sär Fsk - 3 Sv SvA Skriv och Lär - skriv fritt, stava till ord och öva på bokstäver och alfabetet samt identifiera bokstäver. Har tre olika typer av skrivövningar. Längst ner på skrivmaskinen väljer man övning; ”Ord”, ”Skriv” eller ”ABC”. I den första delen ”Ord får man höra ett ord och får en illustrerande bild till. Därefter stavas ordet, innehåller 100-150 ord, man höra namnet eller ljudet på en bokstav.  Kopingsskola-Gmail

Sär Fsk - 3 Sv SvA Skriv och Lär - skriv fritt, stava till ord och öva på bokstäver och alfabetet samt identifiera bokstäver. Har tre olika typer av skrivövningar. Längst ner på skrivmaskinen väljer man övning; ”Ord”, ”Skriv” eller ”ABC”. I den första delen ”Ord får man höra ett ord och får en illustrerande bild till. Därefter stavas ordet, innehåller 100-150 ord, man höra namnet eller ljudet på en bokstav. Kopingsskola-Gmail

Pinterest
Search