sär Fsk- 3 Sv SvA Knäck läskoden - Träna bokstavsljud på ett lustfyllt sätt ett komplement till lästräning och skrivövningar på ett lustfyllt och multimodalt sätt. Tanken med appen är att eleverna ska kunna träna på bokstävernas ljud och form. Utvecklarna skriver själva att appen även syftar till skrivriktningen. Appen tränar grundförutsättningarna för läsning; hur fonem och grafem hör ihop. Att bokstäverna representerar ljud som går att sätta samman till ord som betyder något. Bjorken

sär Fsk- 3 Sv SvA Knäck läskoden - Träna bokstavsljud på ett lustfyllt sätt ett komplement till lästräning och skrivövningar på ett lustfyllt och multimodalt sätt. Tanken med appen är att eleverna ska kunna träna på bokstävernas ljud och form. Utvecklarna skriver själva att appen även syftar till skrivriktningen. Appen tränar grundförutsättningarna för läsning; hur fonem och grafem hör ihop. Att bokstäverna representerar ljud som går att sätta samman till ord som betyder något. Bjorken

sär Fsk - 3 Sv SvA ABC-spelet - Ett komplement vid första läsinlärningen Träna dig på bokstavsigenkänning, koppla ljud till symbol och för ihop ett antal utvalda bokstäver till helord. När du samlat på dig några helord testas om du kan koppla till det skrivna ordet ur en kort lista. Det gäller att peka ut det ord som lästs. Kopingsskola-Gmail

ABC-spelet - Lär dig skapa ord och stava

F- 3 Sv SvA Skrivis - Lär barn att stava till ord i olika svårighetsnivåer Skrivis ger möjligheter för barn att öva sig att stava till ord i olika kategorier och svårighetsnivåer. Skrivis har återkommit till App Store som en helt ny app. Bakom appen står det svenska företaget Rebla. Skrivis innehåller ca 130 ord som är uppdelade i olika kategorier, Som spelare kan man välja att stava på svenska eller engelska. Väljer man svenska får man höra hur bokstäverna låter (bokstavsljud). Borgholm

Skrivis – Lär barn att stava till ord i olika svårighetsnivåer

sär - Fska - Gy Sv SvA Alfavux - Språkträning för äldre elever med annat modersmål För äldre elever som befinner sig i sin tidiga läs- och skrivinlärning, åtminstone när det gäller det svenska språket. Detta är ungdomar och vuxna som nyligen kommit till Sverige från ett annat land och som har svårt att både läsa och skriva. Det är Komvux i Norrköping som med hjälp av ett statsbidrag tagit fram appen tillsammans med teknikutvecklare en och reklambyrå. Kopingsskola-Gmail

Alfavux on the App Store

sär Fsk - 3 Sv SvA Stava ABC - Ljuda och skriv ord med läggbokstäver app riktar sig till barn och elever i sin tidiga läs- och skrivutveckling. Appen går ut på att lägga bokstäver i rätt ordning till olika bilder. Till varje bild som visas ges läggbokstäver som ingår i ordet, t.ex. snigel. Genom att klicka på en bokstav får barnet höra vilket bokstavsljud som är kopplat till den specifika bokstaven. Kopingsskola- Gmail

Stava - ABC för barn on the App Store

sär Fsk - 6 Sv SvA Eng Happi läser - För ljudande nybörjarläsare Här får de ord och tre bilder att gissa på. Det finns ca 80 ord kommer fler, Eleven får ett ord att försöka avkoda. Med en enkel knapptryckning kan man ställa in om detta ord är med versaler eller gemener. Under ordet finns tre bilder, varav en föreställer det ord som skrivits ovan. Bilderna är stilrena, färgglada och lättolkade. Flera språk Flera i serien lättanvänd och omtyckt Kopingsksola-Gmail

Happi Reads - A Learn to Read Game for Kids from Happi Papi

F- Gy SvA Svenska på en månad - Träna grundläggande svenska genom att lyssna på ord, fraser och meningar i form av genomgångar där språket visualiseras med bilder. I genomgången presenteras bilder och tillhörande ord/fras eller mening. Genomgången är uppdelad till att presentera bilder med tal och text till, därefter tränas svenska genom vald förhörsmetod, att välja bild till text/ljud eller att skriva till bilden. FULL VERSION Bjorken

F- Gy SvA Svenska på en månad - Träna grundläggande svenska genom att lyssna på ord, fraser och meningar i form av genomgångar där språket visualiseras med bilder. I genomgången presenteras bilder och tillhörande ord/fras eller mening. Genomgången är uppdelad till att presentera bilder med tal och text till, därefter tränas svenska genom vald förhörsmetod, att välja bild till text/ljud eller att skriva till bilden. FULL VERSION Bjorken

sär. Fsk - 6 Sv SvA Eng Läs och förstå - Öva läsförståelse Vid första anblicken upplevde jag den enkel att arbeta med. Den är tydlig och har man som jag jobbat med andra appar från Leripa, är funktionerna igenkänningsbara. Det finns fyra olika typer av övningar: Frågor, Rätt mening, Dra rätt bild och Välj rätt bild Flera språk Kopingsskola- Gmail

sär. Fsk - 6 Sv SvA Eng Läs och förstå - Öva läsförståelse Vid första anblicken upplevde jag den enkel att arbeta med. Den är tydlig och har man som jag jobbat med andra appar från Leripa, är funktionerna igenkänningsbara. Det finns fyra olika typer av övningar: Frågor, Rätt mening, Dra rätt bild och Välj rätt bild Flera språk Kopingsskola- Gmail

sär Fska - 3 ABC-raketen - Rimma, stava och sätt ihop sammansatta ord ABC-raketen är ett spel där barn får öva på att känna igen ord, rimma, stava och sätta ihop sammansatta ord. ABC-raketen är en del av Utbildningsradions storsatsning på barns läsning. Där ingår även tv-serien Livet i Bokstavslandet och radioprogrammet Meka med ABC. ABC-raketen finns sedan i höstas att spela direkt på URs hemsida och vänder sig till barn i 5-7 årsåldern som just håller på att knäcka läskoden…

ABC-raketen - Rimma, stava och sätt ihop sammansatta ord

Sär Fsk F3 Sv SaV Caboose - Öva på mönster Caboose tränar barnen på mönsterigenkänning på olika nivåer, men även att känna igen och lära sig namnen på bokstäver, grundformer, färger och siffror. Ett tåg kommer inkörandes lastat med ett mönster där sista figuren saknas. Skenorna sätts dit ett i taget då man svarar rätt på. Fem svarsalternativ finns. Svarar man fel försvinner en skena istället. I inställningar kan man välja vad man vill att barnet ska träna. Kopingsskola-Gmail

Caboose Express: Patterns and Sorting for Preschool and Kindergarten on the App Store

sär F- 6 Sv Eng Stavningslek 2 - Träna din läsförmåga och förbättra din stavning och språkliga medvetenhet, en uppföljaren av Stavningslek. för elever som knäckt koden och kommit igång med sin läsning. De tre olika delarna är att man ska sortera bokstäver/ord i bokstavsordning, en bilbana där man ska stava ord rätt, samt det klassiska spelet hänga gubbe fast här i form av en fågel. Flera språk Flera nivåer Flera i serien lättanvänd och omtyckt Kopingsskola-Gmail

Stavningslek - Hitta gömda bokstäver och stava ord på ett lekfullt sätt

sär Fsk - 9 Sv SvA Eng Empatico - Öka elevernas ordförråd av känslor Vad utmärker då Empatico? Syftet med appen är att utveckla elevens ordförråd av känslor. Under brickan visas en text som förklarar känslan, och samtidigt säger en barnröst känslan på känslans vis. När spelaren finner ett par ges ett exempel på en situation där känslan kan tänkas dyka upp. här utmärkta tillfälle till app prata om egna känslor i liknade situationer. Kopingsskola-Gmail

sär Fsk - 9 Sv SvA Eng Empatico - Öka elevernas ordförråd av känslor Vad utmärker då Empatico? Syftet med appen är att utveckla elevens ordförråd av känslor. Under brickan visas en text som förklarar känslan, och samtidigt säger en barnröst känslan på känslans vis. När spelaren finner ett par ges ett exempel på en situation där känslan kan tänkas dyka upp. här utmärkta tillfälle till app prata om egna känslor i liknade situationer. Kopingsskola-Gmail

Sv när du stavar bra prova denna Utmaning överkurs hur bra är du på att stav vem är bästa när allt annat är för lätt kanske detta är en utmaning. IPHONE APP Kopingskola- utb

Sv när du stavar bra prova denna Utmaning överkurs hur bra är du på att stav vem är bästa när allt annat är för lätt kanske detta är en utmaning. IPHONE APP Kopingskola- utb

sär Fsk - 3 Sv SvA Bornholmslek - en metod som utvecklar fonologiska medvetenhet. Att vara fonologiskt medveten är att kunna skifta fokus från ordens betydelse och innehåll till hur orden är uppbyggda rent ljudmässigt. T.ex. så är ordet ”tändsticksask” ett långt ord även om själva företeelsen är liten. En god fonologisk medvetenhet är ofta en god grund inför den kommande formella läs- och skrivutvecklingen. Samtidigt kan barn som har svårt med fonologisk medvetenhet.  Kopingsskola-utb

Recension av Bornholmslek - Språklekar á la Bornholmsmodellen

Pinterest
Search