återvinning av mjölförpackningslock, meningsfulla aktiviteter på förskolan

Här får eleverna träna både sin avkodning och bygga upp sitt ordförråd på ett lekfullt sätt genom att para ihop ord med bild. Orden finns i olika svårighetsnivåer och kan varieras för att passa elevernas individuella nivå.

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med stöd och hjälp av bilder. Låt eleverna jobba på egen hand eller i par med detta ljudpussel.

Boksamtal - kortlek

ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Lärarhjälpen

Kort med vanliga substantiv, verb och adjektiv. Perfekt för att träna ordförråd, avkodning och meningsbyggnad!

Träna bokstavskunskap genom detta roliga bingospel. Låt eleverna skapa egna bingobrickor eller använd de redan färdiga brickorna. Finns i olika svårighetsgrader!

Träna läsförståelse och avkodning på ett lekfullt och roligt sätt. Låt eleverna dra pappersremsor ur en påse, läsa korta texter och göra det som står på lapparna.

Pinterest
Search